Slide
Slide

„Слънчев бряг“ продължава да разчита на разпродажбата на дълготрайни материални активи (ДМА), за да покрива текущите си разходи.
Печалбата от продажби на ДМА възлиза на 1,48 млн. лв. за деветмесечието на 2018 г., а за същия период на 2017 г. бе в размер на 687 хил. лв.
Така приходите за деветмесечието на 2018 г. нарастват с 48% на годишна база до 3,1 млн. лв., като 1,48 млн. лв. от сумата са печалба от продажбата на ДМА. Останалите по-малки приходи са от „наем и достъп ползване на инфраструктура“ за 660 хил. лв., от „ползване на транспортна инфраструктура“ за 656 хил. лв., от „продажба на промишлена вода“ за 100 хил. лв. и от „продажба на фотоволтаична енергия“ за 73 хил. лв.
В резултат от ликвидирането на активи „Слънчев бряг“ АД излиза на печалба от 295 хил. лв. за деветмесечието на 2018 г., спрямо загуба от 369 хил. лв. за същия период на 2017 г., когато е разпродавало по-малко активи.
Към 30 септември 2018 г. компанията притежава парични средства за 1,53 млн. лв., а общите текущи активи са за 3,46 млн. лв. Текущите пасиви обаче са повече или 4,4 млн. лв. към същата дата, което показва, че компанията е в ликвидна криза, ако не продава още активи.
Въпреки че разчита на ликвидация на активи (каквато се явява продажбата), „Слънчев бряг“ АД е увеличило разходите за възнаграждения с 29% на годишна база до 563 хил. лв., а тези за външни услуги – с 22% на годишна база до 1,04 млн. лв.
Основен акционер в дружеството е Министерството на туризма с дял от 75%. Компанията не оперира хотели, а стопанисва алеи и градинки в курорта. „Слънчев бряг“ АД поддържа инфраструктурата на курорта, но данъците от хотелите, заведенията и атракционите, които я ползват, се плащат в община Несебър, която не превежда нищо на дружеството.
Преди година вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че държавното дружеството „Слънчев бряг“ АД трябва да бъде закрито, защото не генерира никакви печалби. Сименов посочи, че община Несебър би била по-добър стопанин на курорта „Слънчев бряг“ и трябва да отговаря за инфраструктурата там.
Акциите на Слънчев бряг АД поевтиняват с 14% за последните 12 месеца до 4,98 лв. за акция и 9,75 млн. лв. пазарна капитализация.
По статията работиха: Мариян Йорданов, редактор Бойчо Попов, investor.bg

Сподели публикацията