На 23 октомври 2018 г. в сградата на община Овидиу, Р Румъния се проведе встъпителна пресконференция за представяне на  проект „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., в който община Шабла е партньор по проекта на община Овидиу и на Фондация „Идеин развитие“.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 988 827,12 Евро, от които 409 408, 64 Евро за община Шабла. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Специфичните цели на проекта са оборудване на местните власти със специализирано оборудване за ефективна реакция при овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации както и отстраняването на последиците от тях.

Проектът предвижда закупуване на снегопочистваща техника, оборудвана с пясъкооразпръскващо устройство, V-образно гребло, роторен снегорин и помпа, в случай на наводнение /за отводняване/, лодка за извънредни ситуации, както и закупуване на оборудване за екипа на доброволното формирование. Също така се предвижда поставяне на оповестителна сигнализация при извънредни ситуации, обучения на екипа на доброволното формирование в община Шабла.

От страна на община Шабла в конференцията участваха членове от екипа за изпълнение на Проекта с позиции: мениджър „Връзки с обществеността“ и счетоводител.

Двете общини изразиха желанието си да работят съвместно за успешната реализация на Проекта.

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA