Slide
Slide
Slide
Slide

София. Членове на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и на Бургаската регионална туристическа камара алармираха, че проект „Солидарност” е поредната неработеща мярка.

В началото на месец юни стартира проект „Солидарност” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Целта на проекта е да се окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на разселени лица от Украйна, с осигурен достъп до пазара на труда, получили временна закрила на територията на България след 24.02.2022г.

БСБСПА и БРТК изпратиха писма до Министерството на туризма и Министерството на труда и социалната политика. За сериозния проблем са информирани още Агенцията по заетостта и Комисията по туризъм към НС. Организациите алармират за недоразумения във връзка с проект „Солидарност”, който е неработещ за туристическия бранш по Черноморието.

Според хотелиери и ресторантьори, мярката се въведе твърде късно, предвид започналия летен сезон. Набирането и назначаването на сезонен персонал по Черноморието, всяка година е в периода месеците март, април и май. Процедурата е отворена на 6.06.2022 година, а първите одобрени заявления са от 17.06.2022 година и съответно подписване на договорите се извършва минимум след още една седмица. Назначаването на насочени лица от бюрата по труда по тази програма може да се извърши след подписан договор с Агенцията по заетостта.

В първоначалния вариант на програмата нямаше изискването „На обявените от работодателите свободни работни места могат да бъдат назначени лица от целевата група, които не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 6 (шест) месеца от подаване на заявлението от работодателя.” и реално наетите лица можеше да бъдат повторно назначени, в случай, че нямаше право да се прилага със стара дата.

Браншът реагира своевременно на апела на правителството и бюрата по труда да се окаже подкрепа и да се спомогне за бърза интеграция на пазара на труда на лица от Украйна, получили временна защита и имащи нужда от работа в България. Назначиха се преждевременно хиляди граждани от Украйна, без нужната квалификация, обучавани бяха от постоянния персонал. Извънредните разходи за издръжката на украинските служители в месеците преди сезона, отново бяха за сметка на туристическия бранш.

Коментираната програма се очакваше наистина да бъде в подкрепа и на бранша, и на лицата напуснали Украйна, останали без доходи, но търсещи възможности за самоиздръжка в България. След 24-ти юни колко още украински граждани търсят работа?
В това ли се изразява помощта за интеграция на бежанци!

БРТК заявява, че за пореден път на бранша се дават неработещи мерки за подпомагане, придружени с множество документации и тромави процедури. БРТК настоява за преразглеждане на изискванията, за да могат да се възползват от програмата, както работодатели, така и вече устроили се на работа украински граждани.

Сподели публикацията