София. Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на България и „ГОЛФ ОКОЛ“ ЕАД за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „ОКОЛ ЛЕЙК ПАРК“.

Ще бъде създадена и междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на проекта. Той предвижда изграждане на многофункционален комплекс за почивка, възстановяване и спорт с национално значение за развитието и популяризирането на голфа като масов спорт сред местната общност и в страната.

Предвидено е голф игрището към комплекса да представлява уникално по рода си спортно съоръжение на международно ниво, проектирано като парков тип, за да е достъпно за всички.

Комплексът ще бъде изграден в с. Горни Окол, община Самоков, върху имот собственост на „ГОЛФ ОКОЛ“ ЕАД. Размерът на инвестицията е 107 320 000 лв. Очакваният брой новооткрити работни места, пряко свързани с проекта е 215.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!