Общините решават в кои квартали да пускат Airbnb
Общините решават в кои квартали да пускат Airbnb
Slide
Slide
Slide
Slide

Виена. Община Виена започва нова общоевропейска офанзива за изработване на ясни правила за онлайн платформи, подобни на Airbnb. Промените трябва да задължат платформите да предоставят информация на местните власти относно данните за отдаване под наем. Предоставянето на тези данни би повишило и ефективността на самите платформи, които ще носят отговорност за нарушения, например ако предлагат под наем социални жилища.

По инициатива на Виена на 22 октомври в Икономическия комитет на Комитета на регионите (КР) бе внесен списък с искания за регулация на платформите за краткосрочно отдаване под наем на имоти. Документът бе приет единодушно и проправя път за промени. По същество това са напълно приложими разпоредби, които имат за цел да защитят правно цифровата икономика и да гарантират прилагането на правилата от съответните официални органи. Виена настоява за ясни, справедливи правила в страните от ЕС за дигиталните платформи, като законите трябва да се прилагат еднакво за всички. Инициаторите в никакъв случай не са против цифровата икономика, основана на онлайн платформи. Австрийската столица насърчава използването на цифрови приложения, където това има смисъл и е от полза за хората, но не приема неплащането на данъци или съзнателното пренебрегване на местните правила и закони. В документа се настоява за промяна на напълно остарелите правила за електронна търговия. Твърдейки, че разбира значението на туризма като източник на доходи и на заетост за местните, Виенската община не вярва, че фирмите на този пазар трябва да бъдат освобождавани от регулации. Според Виена сега е важно да се постигне мнозинство за приемането на този документ в ЕС.

Исканията за регулация на платформите за краткосрочно отдаване под наем на ваканционни жилища са разработени заедно с Амстердам, Париж, Барселона, Берлин, Бордо, Венеция и Краков. В документа се поставят основни въпроси, чието решаване е от голямо значение за всички общини.

В момента Виена води съдебни дела срещу няколко платформи за отдаване под наем поради нарушения на Виенския закон за насърчаване на туризма. Редица такива сайтове се придържат стриктно към правилата, но Виена настоява правилата да се спазват от всички. Най-честите проблеми са с подаването на данни, свързани с плащането на градска такса.

Сподели публикацията