Slide
Slide

София. На 21 февруари се отбелязва Международния ден на екскурзовода. Датата е определена от Световната федерация на асоциациите на екскурзоводите през 1990 г. Първоначално в празника вземат участие 15 държави, като много скоро след това интересът нараства. Понастоящем все повече държави отбелязват този празник с различни инициативи, като много от тях са с благотворителна цел, като например безплатни обиколки с екскурзовод, организирани за инвалиди, деца, възрастни хора.

В България Международният ден на екскурзовода е отбелязан тържествено за първи път през 1993 г. по инициатива на Съюза на екскурзоводите в България (СЕБ) с литийно шествие и коктейл в хотел Черно море в град Варна, като са поканени и няколко народни представители. По време на срещата са проведени дискусии относно разработването и приемането на Закон за туризма в Р.България, който да регламентира и условията за работа на екскурзоводите и самата екскурзоводска професия.

През 1993 – 1994 г.  СЕБ става член на Световната федерация на екскурзоводите. Световната федерация на екскурзоводски сдружения (WFTGA), е организация с идеална цел, посветена на създаването на високи стандарти за обучение и етика в професията. Екскурзоводите в развитите туристически страни са ценени и стоят високо в социалната йерархия. Това се потвърждава и от факта, че световните форуми на екскурзоводите се провеждат под егидата на президентите или премиерите на съответните страни и са подпомагани от Министерствата на туризма.

На екскурзоводите в България бяха необходими над 20 години, за да постигнат  регламентиране на екскурзоводския им труд. Безспорно роля в това имат професионалните сдружения за екскурзоводи в България. Сред тях са  сдружение  „Съюз на екскурзоводите в България” (СЕБ) създадено през 1991 г., ‘‘Асоциация на екскурзоводите в България‘‘ (АЕБ), създадено през 2002 г. и екскурзоводското сдружение Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова” – Бургас (ЮСЕ), създадено през 2014 г.

Вдясно – инициаторът на Burgas Free Tour Георги Георгиев, в качеството си на гид, заедно с още двама свои колеги

Днес професия „Екскурзовод“ е свързана с успешното реализиране на туристическите програми. Тя е регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации и ЗТ. Според Закона за туризма, екскурзовода е лице, което въз основа на регистрация в Националния туристически регистъра на екскурзоводите предоставя екскурзоводски услуги. При реализиране на програмата на туристите, екскурзоводът ги запознава с природно-географските особености, обществено-икономическото развитие и културно-историческото наследство на страната.

София, снимка Руслан Йорданов

В България според действащата наредба професия „Екскурзовод“ може да се упражнява само от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в НАРЕДБА № 1 от 05.01.2016 г. към закона, има екскурзоводска правоспособност и е вписано в Националния туристически регистър (НТР), по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ). 

Обръщение на служебния министър на туризма д-р Илин Димитров

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ КОЛЕГИ – ЕКСКУРЗОВОДИ, РЪКОВОДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ,

Позволете ми от името на екипа на Министерството на туризма и лично от мое име, да Ви поздравя най-сърдечно с Международния ден на екскурзовода – 21 февруари!

В деня на професионалния Ви празник бих искал да изразя признателността ни за Вашия труд и професионализъм. В условията на поредица от изключително трудни кризисни години за туризма в световен мащаб и у нас, които много тежко засегнаха работа на екскурзоводите, благодарим за усилията, които положихте и продължавате да полагате, за да оставяте отлични впечатления и положителен спомен за България от посещенията на гостите на нашата страна.

Оценяваме важното място на екскурзоводите в туристическата екосистема и благодарим за усилията Ви да представяте изключителното природно и културно наследство на нашата страна по най-добрия възможен начин, че споделяте знанията си и изразявате страстта си в работата си.

Надяваме се, че отново ще бъдете усмихнатото и приветливо лице на българския туризъм тази година и тя ще Ви донесе повече пътешественици, желаещи да открият България чрез вас. Вашата работа като посланици на дестинация България и усилията Ви са високо ценени.

Развитието на туристическия сектор в България, задържането на нашите традиционни гости и привличането на нови е задача на всички заинтересовани страни.

Аз и моят екип изразяваме подкрепа и желание да продължим да работим съвместно в условия на активен диалог с професионалните организации на екскурзоводите.

Оставаме в готовност за намиране на решения на всички предизвикателства, пред които времето и обстоятелствата ни поставят.

Пожелаваме Ви здраве, щастие, удовлетворение и много нови професионални успехи!

Сподели публикацията