Възраждане: Превърнаха часовниковата кула на Добрич в символ на безвремието
Възраждане: Превърнаха часовниковата кула на Добрич в символ на безвремието
Slide
Slide
Slide
Slide

Добрич. Област Добрич бележи 14,6% ръст на пренощувалите лица през януари тази година спрямо същия месец на м.г. В статистиката са включени данните на туристически бранш от осемте общини, като сред тях са и Каварна, Балчик и Шабла, които имат реален принос за високите цифри със своите туристически обекти. Нощувките в първия месец на годината достигат 4 800.

68,5 на сто от пренощувалите са българи, като половината от тях са избрали хотели до 3 звезди. Пренощувалите чужденци са 1 500. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (78.5%), Руската федерация (7.0%) и Турция  (3.5%).

През януари 2019 г. в област Добрич са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 900, а на леглата – 4 100. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 2.5%, а броят на стаите и леглата в тях намаляват съответно с 6.4 и 4.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г., е 8.7 хил., или с 3.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2019 г. се увеличава с 0.5 процентни пункта в сравнение със същия период на 2018 г., като достига 7.1%.

Приходите от нощувки през януари 2019 г. достигат 464 600 лв., като приходите от български граждани са 66.2% от всички приходи, а от чужди граждани – 33.8%.

Сподели публикацията