Slide
Slide
Slide
Slide

София. 1 095 400 българи са реализирали туристически пътувания през последните тримесечие на миналата година, съобщиха днес от НСИ. 84,1 на сто от тях са пътували в страната, а 14,5% – само в чужбина. Под 1,5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същототримесечие на 2017г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава със 17.6%.
Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице над 15-годишна възраст е 161.57 лв. в страната и 515.11лв. в чужбина.
През четвъртото тримесечие на 2018 г.най-много са пътували българите на възраст 25-44 години – 469.2 хил., или 42.8% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-високе този дял при лицата на възраст 15-24 години – 90.1% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45-64 години е най-голям – 16.7% от пътувалите в съответната възрастова група.
По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“, докато тези, реализирани в чужбина, са за „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 49.9и 52.0% от тях. През четвъртото тримесечие на 2018 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 388.6 хил., или 92.3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.2%, а на тези в чужбина -71.6%.
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна -38.9%,докато в чужбина са разходите за транспорт -41.9%.
Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 154.92лв. в страната и 1192.41лв. в чужбина.

Сподели публикацията