Удължиха временната закрила на украинските бежанци до 30 април
Удължиха временната закрила на украинските бежанци до 30 април
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерският съвет прие Решение 245 от 19.04.2022 г. за одобряване на помощ на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“ (Програмата) и Постановление на Министерския съвет 61 от 19.04.2022 г.за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.

Със средствата ще бъдат изплатени 11 075 446,40 лв. с включен 9% ДДС на 328 юридически лица, извършващи дейност в 506 места за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Средствата са одобрени и верифицирани за първия отчетен период, обхващащ времето от 24 февруари до 31 март 2022г.

По първия етап от Програмата, който обхваща периода от 24.02.2022 г. до 31.03.2022 г. са одобрени са 328 броя заявления от кандидати,  реализирали 254 024 броя нощувки на 24 624 разселени лица на обща стойност 10 160 960,00 лева без ДДС, респ. 11 075 446,40лева с включен ДДС.

Френски пикник в България под цъфнали череши, ето кога и къде

Изплащат се средствата, където по безспорен начин данните за пренощували лица са засечени от 3 източника. Места за настаняване, където има несъответствия, на кандидатите ще бъде дадена възможност да изяснят и да представят доказателства за предоставяне на  нощувка и изхранване на разселени лица. Такива са 165, които получават само частично плащане.

Помощта се изплаща от Министерството на туризма на категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър и на обектите, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър за места за подслон на три отчетни периода:

За втория отчетен период, който обхваща времето от 01.04.2022г. до 30.04.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.05.2022 г. до 16:30 часа на 05.05.2022 г.

За третия отчетен период, който обхваща , времето от 01.05.2022г. до 31.05.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.06.2022 г. до 16:30 часа на 05.06.2022 г.

В случай, че лицето не е кандидатствало в определените срокове по първи и/или втори отчетен период, може да кандидатства в следващ отчетен период, но не по-късно от 16.30 ч. на 05.06.2022 г.

Сподели публикацията