Икономическият университет във Варна и “Албена” АД подписаха договор за подготовка и реализация на кадри
Икономическият университет във Варна и “Албена” АД подписаха договор за подготовка и реализация на кадри
Slide
Slide
Slide
Slide

Акцент в договора за сътрудничество е реализирането на стипендиантската програма „Стани мениджър в „Албена“

Варна. Договор за  партньорство и сътрудничество при подготовката на туристически кадри и тяхната реализация в практиката подписаха ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Пламен Илиев и изпълнителният директор на „Албена“ АД Красимир Станев на 18.02.2019 г. Присъстваха още Маргита Тодорова – търговски директор на „Албена“ АД, проф. д-р Стоян Маринов – декан на факултет „Управление“, и проф. д-р Таня Дъбева – ръководител на катедра „Икономика и организация на туризма“ в ИУ – Варна. Акцент в договора за сътрудничество е реализирането на стипендиантската програма „Стани мениджър в „Албена“. Тя насърчава и подпомага студенти, обучаващи се в специалности от професионално направление „Туризъм“, които са постигнали отлични резултати и желаят бъдеща професионална реализация в „Албена“АД.

Интересът на работодателя е обусловен от необходимостта да се осигурят бъдещи специалисти в областта на туризма, които ще бъдат ангажирани да работят по специалността в „Албена“ АД както през летните сезони по време на следването си, така и след придобиване на образователна степен „бакалавър“.

Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Пламен Илиев (вдясно) и изпълнителният директор на „Албена“ АД Красимир Станев

Обменяйки информация за успехите и предизвикателствата пред двете институции, проф. д-р Пламен Илиев и Красимир Станев  споделиха идеи за конкретни начини и форми на публично-частно партньорство относно разширяването на иновативната материална база на ИУ – Варна за качествено образование и практическа подготовка на кадри за туризма.

Сподели публикацията