Каварна. На територия от близо 70 дка. в местността „Долината на авлигите“ в Каварна се планира да се създаде парк, който да осигури пешеходна и велосипедна връзка между централната градска част и курортната зона на брега на морето.

Идеята е новият парк да е линеен по поречието на реката, която води началото си от Историческия музей и Хамама и се влива в морето на плаж „Каварна“. Собствеността  на терена на бъдещия парк е общинска, което благоприятства неговото изграждане, обявиха от общинската администрация.

На настоящия етап Община Каварна вече е изготвила геодезическо заснемане и предвижда провеждането на публичен конкурс за изработването на идеен проект.

Задачата към участниците в конкурса за идеен проект  ще бъде да предложат най-хармоничното, съобразно заобикалящата среда, решение за оформяне на парка чрез 5 тематично обособени атракционни зони и свързването им в общо пространство чрез  пешеходна и велоалея.

При започването на работата по този дългосрочен проект кметът на община Каварна Нина Ставрева каза: „Зелените площи и градските паркове са богатство за всеки град. Те са  прозорец, чрез който ние можем да обърнем поглед към себе си, към природата и към историята. Такава е концепцията на парк „Долината на авлигите“. Мечтата ми е атракционните зони в него да са тематични и да са фокусирани, както върху историята –старите воденици и  стария мост, така и върху природата – богатството и многообразието на видове и форми. Символът на този парк ще бъде авлигата – златния кос, за наблюдаването на чийто местообитания ще очакваме предложения от участниците в публичния конкурс.“

Поради спецификата на дейностите и законовите изисквания реализацията на проекта ще отнеме време, но според Нина Ставрева дългосрочните ползи за града заслужават търпението, с което администрацията трябва да подходи за реализацията на проекта.