Атанас Атанасов е от Балчик, на 51 години. Завършил е „Електротехника“ в Техническия университет в София. Два поредни мандата е общински съветник в Балчик. Има близо 30-годишен опит в сферата на сигурността и охраната.

„Време е да вземем нещата в свои ръце и да превърнем Балчик в един благоустроен и проспериращ град със силна икономика, с развит туризъм и с бъдеще за младите хора. Време е за честно и прозрачно управление в интерес на хората и на общината.“

– Г-н Атанасов, защо приехте да се кандидатирате за кмет на Община Балчик?

Моята кандидатура беше издигната от три големи партии – ВМРО, ГЕРБ и СДС. Партии, които са доказали, че развитието на общините и доброто местно управление е техен приоритет. Освен чисто партийната подкрепа, аз получих и подкрепата на много хора, които искат промяна – искат различен модел на управление, което поставя в центъра интересите на общината и хората в нея. Зад мен застанаха професионалисти от всички области на обществения живот, подкрепиха ме честни и достойни хора, искащи промяна към по-добро. Аз бях длъжен да застана с лицето си, да поема тази отговорност и да заслужа доверието, което ми е гласувано.

Кажете нещо за себе си за тези, които не ви познават. Какъв кмет бихте бил след 27 октомври?

Не смятам, че е хубаво човек сам да говори за себе си. Най-добре можем да разберем какъв е един човек по делата му. Това, което бих могъл да кажа за себе си е, че съм роден в Балчик, живея и работя тук, тук са приятелите и семейството ми. Два мандата съм бил общински съветник, което ми даде възможност да се запозная отблизо с проблемите на общината и гражданите и да имам виждане за начина на управление на Балчик.

Дали ще стана кмет зависи от гражданите и от тяхното желание за промяна. Но това, в което твърдо вярвам е, че Балчик има нужда от отговорен, смел, почтен кмет с опит и с добър екип зад себе си. Кмет, който да има ясна програма, силни приоритети за общината и да бъде близо до хората и техните реални проблеми и трудности. Кмет, с воля да направи Балчик една от водещите общини по икономически показатели.

– Г-н Атанасов, в политическата си програма издигате като основен приоритет на вашето управление развитието на туризма. Смятате ли, че има какво още да бъде направено в тази посока?

Винаги има какво още да бъде направено за развитието на туризма в общината и това е моя основна теза от години. Това е и един от приоритетите в настоящата програма на местна коалиция ВМРО, ГЕРБ и СДС.

Нашият регион е известен с доброто си географско разположение, с богатото си историческо и културно минало, с красивата си природа и традициите си. Това са чудесни предпоставки и основа, върху която да продължим да развиваме и да градим.

Основните проблеми, от които страда туристическата индустрия в региона произтичат от еднообразието на предлаганите услуги, от липсата на политика за съхраняване и развитие на културно-историческото наследство и най-вече от подчертаната сезонност. От години в Балчик залагаме предимно, да не кажа изцяло,само на морския туризъм.

Това може и трябва да се промени. Трябва да се разработи единна, ясна и иновативна стратегия за развитие на туризма, включваща алтернативни форми, които ще привличат туристи целогодишно.

Какво е нужно на Балчик, за да се затвърди като туристическа дестинация и да стане привлекателна за туристите?

Както вече споменах, в нашата управленска програма има поети ясни и конкретни ангажименти с фокус върху няколко основни приоритета. На първо място това сатуризмът и инфраструктурата на общината, които са взаимосвързани. Ще насочим усилията си към развитието на туристическата дестинация и привличането на инвеститори в общината. Планирали сме опесъчаване на част от брега и възстановяване на Дамбата между Балчик и Албена и превръщането й в пешеходна зона. Ще насочим инвестиции в градска термална зона, ще създадем условия за стимулиране на малкия семеен бизнес.

Ще развием алтернативни форми на туризъм в общината, не само по крайбрежието, но и във вътрешността. Но всичко това е свързано с отделяне на средства за подобряване на туристическата и градскатаинфраструктура, за поддържане на културни паметници, за изграждане на паркове и градини, изграждане на велоалеи, екопътеки, маршрути за конна езда. Средства, които да бъдат целево насочени към спортни, културни, развлекателни и други рекреационни дейности и видове туризъм.

Голямата ни цел е да направим така, че Балчик да привлича туристи целогодишно, а не само през летния сезон.

Възможно ли е Балчик да приема туристи целогодишно, без да разчита само на летния сезон?

Не просто е възможно, но е и задължително условие за развитието на общината и за нейния икономически растеж. Разполагаме с отлични предпоставки благоприятен климат, природни ресурси, богато културно-историческо наследство, традиции във фолклора и художествената самодейност, добро съжителство на различните етноси, религии и култури. Разполагаме и с достатъчна леглова база и конкурентни цени на услугите в сравнение с други региони в България.

Твърдо решени сме да създадем условия за удължаване на туристическия сезон, а защо не и за целогодишен туризъм. Това е нещо, което трябваше да бъде направено много отдавна от общинската управа. И трябваше да се започне с ясна и целенасочена политика по отношение на устройството на територията, инфраструктурата, екологията и добрия туристически маркетинг. А не да се разписват на хартия псевдо стратегии, които си останаха само добри пожелания.

Ето защо е необходимо да бъдат взети незабавни мерки за развиване на алтернативни форми на туризъмбалнеоложки, медицински, културен, конгресен, еко и селски туризъм, ловен, фестивален, развлекателен и т.н.

Вие издигнахте като приоритет културата в Общината. Кажете малко повече за идеята си за културен туризъм.

Именно развитието на културния туризъм е в основата на идеята ни за целогодишен туризъм.

Балчик е регион с традиции, богата култура и интересни природни забележителности. Това, което е необходимо е, да се инвестира в популяризирането им и в развитието им. Планираме да възобновим разкопките на крепостната стена. Ще осигурим пълно съдействие на Министерство на културата за разработване на културно-историческия обект „Храма на Кибела“. Ще насочим усилия към създаване на пространства за изкуство на открито. Ще изградим лятна сцена за театър и кино и ще започнем усилено подпомагане на местни самодейни състави и клубове, както и обновяване на книжния фонд на всички читалищни библиотеки. Ще увеличим подкрепата за фестивали, които се провеждат в началото и края на активния туристически сезон и реално допринасят за неговото удължаване. Ще инициираме организирането натрадиционни мероприятия през годината, посветени на различни  местни обичаи, продукти и др.

Културният живот на общината ще се превърне в приоритет за нашето управление и в инструмент за популяризиране на региона ни.  

Подкрепете с №71 Атанас Атанасов за кмет на Балчик.

Заедно за бъдещето на Балчик!

Купуването и продаването на гласове е престъпление.