София. Българският туризъм има нужда от по-добра планинска маркировка, както и от стратегия за развитие на пешеходния и колоездачен планински туризъм. Темата беше във фокуса на среща на председателя на Комисията по туризъм Илин Димитров, депутата от ПГ на „Продължаваме промяната“ Александър Ракшиев и Павел Сидеров – представител на работна група, която през последните две години е изработила проект на такава стратегия и „Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене“.

Близо 20 са имената и подписите на организациите и специалистите, които застават зад инициативата и са участвали в подготовката на предложенията, обсъдени на срещата.
Председателят д-р Илин Димитров се ангажира в съвсем кратък срок правилникът и стратегията да бъдат представени пред Комисията по туризъм, както и пред други заинтересовани лица.

Инициаторите – представители на сдружения и организации в сферата на пешеходния и велосипеден туризъм, занимаващи се активно повече от 10 години със създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене, изразиха мнение, че е крайно необходимо да бъдат предприети съвместно с държавата конкретни действия по разработването на национална стратегия за развитие и поддръжка на мрежата от пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в България.

Позовавайки се на европейските практики и натрупания опит, отчитайки хаоса, който цари от години, както и засиления интерес от все повече млади хора да практикуват пешеходен и велосипеден туризъм, основните направления, по които представителите на работната група търсят и предлагат работещи решения, са следните:

1. Класифициране на видовете планински маршрути.
2. Създаване на публичен регистър на всички маркирани туристически маршрути, който да стане част от Националния туристически регистър. Групиране на маршрутите по териториално местоположение.
3. След вписването им в регистъра, записаните трасета да се предоставят на държавните горски и ловни стопанства и общините за нанасяне върху техните горскостопански карти с цел опазване при извършване на горски дейности.
4. Предложения за промяна в плановете за управление на защитените територии с оглед правилното подреждане на маршрутите, отпадане на ненужните и добавяне на нови, от които има смисъл и необходимост.
5. Създаване на две работни групи за управление на цялостния процес по създаване, маркиране и поддръжка на пешеходните маршрути и маршрутите за планинско колоездене, с участието на всички сдружения и организации, активно занимаващи се с тази дейност.
6. Точно и ясно регламентиране на правата и отговорностите на лицата, извършващи дейности по създаване, маркиране и поддържане на туристически маршрути.
7. Регламентиране на начините за финансиране, управление и отчетност на дейностите по създаване, маркиране и поддръжка на различните видове маршрути от съответните министерства и общини.
8. Създаване на единен стандарт за маркировката – изключително важно!
9. Формулиране на ясни и точни правила за поставяне на временна маркировка по туристическите маршрути.
10. Регламентиране на мерките за текущ и последващ контрол на реализираните дейности по създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене.
11. Изработване на завършен туристически продукт към всяка община или населено място, включващ добре поддържани маршрути с поставени всички необходими елементи на маркировката, подробни информационни табла с карти на възлови места, изработване на брошури и предоставянето им на местата за настаняване в района с цел информираност на посетителите, реклама на местно и национално ниво.
12. Адекватен контрол и налагане на санкции от всички органи, при констатиране на нарушения при навлизане на МПС в забранени за това места, особено в защитените територии, в това число поставяне на бариери.

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA