Варна. Българските туристи в хотелите във Варненска област са се увеличили със 7,4% за месец юли спрямо същия месец на миналата година. Приходите от нощувки за месеца достигат до 90,6 милиона лева, съобщават от статистическото бюро в морската ни столица. През юли 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.5% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.1% от нощувките на български граждани и 21.3% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди) те са съответно 54.4 и 10.3%.

Мис Китай Вселена очарована от красотата на България, тръгна си със СПА продукти с розово масло и розова вода (ексклузивни снимки)

През юли 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния – 260.0 хил., от Германия – 246.5 хил., от Полша – 184.6 хил., от Русия – 93.1 хил. и от Украйна – 60.1 хил. нощувки. През юли 2019 г. в област Варна са функционирали 453 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.6 хил., а на леглата – 69.5 хиляди. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намаляват с 0.4%, а броят на леглата в тях – с 1.7%.
Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г., е 1 435.7 хил., или с 6.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 9.9%) се наблюдава в местата за настаняване 3 звезди. От общият брой нощувки 208.0 хил. са от български граждани, а 1 227.7 хил. – от чужденци.

Фрапорт с 9% по-малко пътници на летищата Варна и Бургас през отпускарския август

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през юли 2019 г. намалява с 1.5% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 261.8 хиляди. От всички пренощували лица 19.5% са българи, като по-голяма част от тях (48.4%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.6 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 210.8 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния – 26.6%, след тях се нареждат тези от Германия – със 17.5%, от Полша – с 14.1% и от Русия – с 4.9%.
Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 69.2% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.8.

София ни очаква на 28 септември! Остават броени часове до началото на резервациите на символични цени

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през юли 2019 г. е 66.6%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 76.8%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 64.6% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 45.9%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 3.5 процентни пункта.