София. След проведена открита процедура, „ДИ ЕН ТРЕЙД“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Бутамята“ в община Царево, област Бургас, а „Холдинг Варна“ АД – за концесионер на морски плаж „Буните“ в община Варна, област Варна.

„ДИ ЕН ТРЕЙД“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 5,50 лева с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 5,50 лева, с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,3 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 21 301,73 лв. без ДДС.Инвестициите, свързани с подобряване на облика за срока на концесията са в размер на 385 756,80 лв. с ДДС.

„Холдинг Варна“ АД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 15 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 15 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,30 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 28 017,56 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж е в размер на 21 828 лв. с ДДС.