Slide
Slide

София. По инициатива на Министерство на туризма се проведе среща, на която се обсъди темата за визовата политика за работа на чужденци в Република България, както и възможностите за улеснен и дигитализиран процес при издаването на визи за граждани на трети страни.

В началото на мандата си като министър на туризма проведох множество работни срещи с представителите на туристическия бранш, в които като основен проблем на бизнеса бе поставян този за липсата на кадри в сектора и визовата политика за работа на чужденци в Република България. Въпросът за издаване на визи електронно и бързо е изключително важен и той най-силно засяга туристическия сектор. Поставя ни се често и от посланици на трети страни извън Европейския съюз. В България имаме потенциал за целогодишен туристически бизнес, но той трябва да бъде обезпечен с кадри. Категорично, имаме политическата воля процесът по издаване на туристически и работни визи да се улеснява максимално, откри срещата министър Проданов. В работната среща се включиха министърът на електронното управление Божидар Божанов, заместник-министърът на туризма Мариела Модева, заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова, председателят на Комисията по туризъм Илин Димитров, депутати, директори на дирекции от Министерство на туризма, Агенция по заетостта, Министерство на вътрешните работи и Дирекция „Миграция“, съветници в политическите кабинети на МТ и МЕУ.

Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова сподели, че Министерство на външните работи очаква да заработи единен онлайн портал, чрез който максимално да се оптимизира процесът по подаване на заявления и заплащане на таксите по издаване на визи за България, а до края на годината той трябва да се прилага почти навсякъде в консулските служби и да е широко достъпен за гражданите. И в момента онлайн услуги се ползват, но само в частта подаване на документи и с посредничеството на акредитираните туроператорски фирми.

Важен въпрос, по който се взе решение е относно необходимостта от създаване на единна електронна платформа, която да обедини усилията и дейността на различните ведомства, които отговарят за процеса на издаване на визи – Министерство на външните работи, Агенция по заетостта, Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“. По този начин ще се оптимизира и улесни процесът по подаване на документи.

На срещата беше разгледано и предложение за двустранни споразумения  между страните, членки на ЕС, от които България да се възползва за издаване на визи в държави, където няма постоянно дипломатическо представителство.

Като резултат от срещата се взе решение за създаване на работна група от експерти от ангажираните с темата ведомства, която да работи до постигане на реални резултати за улесняване на процеса по издаване на визи. Промените във визовата политика ще създадат предпоставки за увеличаване на туристопотока към страната и решаването на кадровия проблем в туризма, още повече с оглед на предстоящия летен сезон.

Сподели публикацията