Slide
Slide

София. Шест общински училища ще получат общо 40 950 лева за финансиране на предстоящи почивки по Националната програма „Отново заедно“. Със средствата се обезпечават пътуванията на 248 ученици и 25 ръководители.

Училищата вече са получили 70% от сумите за пътувания при подаване на формуляра за участие. С днешното решение ще бъдат изплатени останалите 30%, които се отпускат след предоставяне на сключения договор с туроператор.

Парите се разпределят по бюджетите на общо пет общини – Тетевен, Монтана, Панагюрище, Ихтиман и Столична община.

С решение от 16 септември т.г. правителството удължи срока на програмата до 14 септември 2022 г. Пътуванията ще могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това.

По националната програма „Отново заедно“ се финансират изцяло пътуванията на ученици от I до XI клас. Туристическият пакет за всеки участник е в размер на 500 лева, като в него са включени 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

Общият бюджет на програмата е в размер на 15 000 000 лв. С одобрените днес средства кабинетът досега е отпуснал общо 12 230 950 лева за реализирани или планирани почивки на ученици. Останалите 2 769 050 лв. ще могат да бъдат изразходени до 14 септември 2022 г. само за дейности по програмата.

Целта на „Отново заедно“ е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее затрудненията в социализацията им поради наложилото се неприсъствено обучение. Очаква се тя да помогне също за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.

Сподели публикацията