Варна, снимка BGtourism.BG

Варна. 296 500 туристи са почивали в Област Варна през август т.г., отчетоха днес от Териториалното статистическо бюро – Североизток в морската ни столица. Статистиката обхваща 450 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния – 383.3 хил., от Германия – 244.0 хил., от Полша – 158.9 хил., от Русия – 75.4 хил. и от Молдова – 52.3 хил. нощувки. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през август 2019 г. се увеличава с 5.6% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 296.5 хиляди. От всички пренощували лица 20.6% са българи, като по-голяма част от тях (45.7%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.5 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 235.4 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния – 35.8%, след тях се нареждат тези от Германия – с 16.1%, от Полша – с 10.7% и от Русия – с 4.0%.
Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 71.1% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.6. Броят на стаите в посочените 450 места за настаняване е 28.6 хил., а на леглата – 70.6 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях се увеличава с 0.3%.

Националният борд по туризъм начерта мерки за преодоляване на последствията от фалита на „Томас Кук“

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 1 552.8 хил., или с 0.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 241.5 хил. са от български граждани, а 1 311.3 хил. – от чужденци.
През август 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 25.1% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.2% от нощувките на български граждани и 20.1% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди) те са съответно 51.7 и 8.6%.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през август 2019 г. е 70.9%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 83.4%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 67.6% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 45.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.1 процентни пункта.
Приходите от нощувки през август 2019 г. в област Варна достигат 100.6 млн. лв., или с 2.1% повече в сравнение с август 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – 8.2%, така и от чужди граждани – с 1.5%.