Slide
Slide
Slide
Slide

Балчик. Преустановяват се всички посещенията в Архитектурно-парков комплекс „Двореца“, както и намиращото се на територията му вилно селище за настаняване. Решението е във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и указания на Министъра на културата от 13.03.2020 г. Действията са с оглед създаване на превантивни мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19.

„В Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ не се допускат външни лица. Изключение по предходното изречение правят контролните органи, при спазване на предписанията на Министерство на здравеопазването.

В Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ се допускат външни лица само до отдел „Деловодство“, при спазване предписанията на Министерство на здравеопазването, включително, но не само: спазване на дистанция от минимум 1,5 метра от служителите на института или други граждани. Външни лица, със симптоми на вирусни заболявания няма да се допускат. Под лице със симптоми на вирусни заболявания следва да се разбира – кашлица, кихане, видимо лице в недобро здравословно състояние“, се казва в официалното изявление на ДКИ Културен център „Двореца“.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията