Slide
Slide
Slide
Slide

София. Асоциацията на Българските туроператори и туристически агенти поиска мораториум върху Чл. 88, ал. 6 от Закона за туризма. Организацията днес излезе с писмо до ресорния министър, с което отправя препоръки в допълнение към предложенията в Съвместна позиция на туристическия сектор до Министерски съвет от 12 март т.г., с цел предотвратяване на катастрофалните последствия на COVID 19 върху българския туризъм и на основание обявеното извънредно положение в България.

Ето и пълният текст на писмото

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Мащабите и темповетена разпространение на COVID 19 извън Китай предизвикаха – в допълнение към значителните социални и здравни въздействия върху хората и обществата, икономически шок с тежки и непредсказуеми последствия за световната икономика, и в частност – за световната туристическа индустрия. От сектор със стратегическо икономическо значение за Европа, реализиращ годишно общи продажби по около 300 млн. самолетни билети и над 210 млн. туристически пакети, днес туроператорският и агентски сектор докладва анулации на 80% от планираните корпоративни събития и бизнес пътувания, отмяна на повече от 50% от продадените организирани туристически пътувания и ученически екскурзии, и пълен отказ от нови резервации на туристичести услуги. В същата и дори в относително по-тежка ситуация се намира и българският туроператорски и туристически агентски сектор, като посочва спад в продажбитена туристически услуги до 75 % и анулиране на 90 % от планираните организирани прояви в събитийната индустрия. Тези данни са към дата 10.03.20; към днешна дата, след обявяване на извънредно положение в България ситуацията е още по-критична и се очаква в близките дни анулациите да доближат 100%. Притиснати от всички страни – потребители, които изискват незабавно възстановяване на сумите по предплатени пътувания, и от доставчици на туристически услуги, които отказват да изплатят обратно предплатените услуги, българските туроператори вече търпят огромни загуби. Изчерпването на паричните средства и отсъствието на финансов буфер изправя българските туристически фирми, предимно малки и микро предприятия пред непосилни предизвикателства за тяхната финансова стабилност, и поражда реална заплаха за поредица от фалити в цялата веригана доставки. В допълнение към предложенията в Съвместна позиция на туристическия сектор до Министерски съветот 12 март т.г., с цел предотвратяване на катастрофалните последстви яна COVID 19 върху българския туризъм и на основание обявеното извънредно положение в България, АБТТА отправя настоятелна препоръка за:

1.Въвеждане навременна промяна на действащото секторно законодателство: Налагане назабавен мораториум върху Чл. 88, ал. 6 от ЗТ и удължаване на сега действащия срок за възстновяване на получените от пътуващия плащания при прекратяване на договор на туристически пакет от 14 дни на 12 месеца; Осигуряване на законова възможност вместо възстановяване на предплатените суми прехвърлянето им за бъдещ период.
2.Пълна реимбурсация от държавни финансови механизми на невъзстановимите разходите на туроператорите при анулации по причина COVID 19. Мярката вече е възприета в някои страни членки на ЕС.
УВАЖАЕМА Г-ЖА АНГЕЛКОВА,
Моля за Вашето съдействие и предприемане на безотлагателни действия, които да осигурят незабавени реален върху подобряване ликвидността на туристическите предприятия. Като използваме случая да декларираме своята готовност за включване в работата на бъдещи държавно-обществени работни звена по разработване на цялостна програма за спасяване на българския туризъм и прилагане на временните извънредни регулации“.
Писмото е подписано от Даниела Стоева – председател на УС
Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК
Сподели публикацията