Slide
Slide

Добрич. Приключиха ремонтните дейности на паркинга зад хотел „България“, които се извършиха в кратък срок.  Той е с квадратура 1500 кв. метра и ще осигури възможност за паркиране в тази зона с 40 паркоместа, съобщиха от Общината. Инвестицията на Община Добрич е в рамките на рамково споразумение с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“.  Продължават дейностите на Община Добрич по изграждане на паркинг по улица „Страцин“.

Сподели публикацията