Slide
Slide
Slide
Slide

София. Конфедерацията на Българския Туристически Бизнес (КБТБ) настоява за равно третиране на бранша по отношение на музикалните права. В тази връзка беше входирано писмо с молба за среща до служебния министър на културата проф. Велислав Минеков, с копие до служебния министър-председател г-н Стефан Янев и служебния министър на туризма доц. Стела Балтова.

Входирани са писма и до ОКУП МУЗИКАУТОР и ОКУП ПРОФОН.

Бихме искали да подчертаем, че нашите организации безусловно ценят труда на българските творци, но считаме, че именно техният интерес и работа се използват като разменна монета с нечисти интереси, като тази несправедливост е толерирана с години и настояваме да бъде прекратена. КБТБ държи на равнопоставеност и право на избор на всеки от нашите членове да прецени и избере през коя организация ще плаща дължимите суми за авторски права“, се казва в писмото до министъра на културата проф. Велислав Минеков.

В писмата до МУЗИКАУТОР И ПРОФОН пък се подчертава, че през последните години публично се прилага неравноправно третиране на различните браншови организации от туристическата индустрия, като двете сдружения отказват да предложат аналогични договорни условия, като тези, предлагани на членовете на сдружение „Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация“ (БХРА). Има дори сигнали, че техни служители недвусмислено предлагат прекратяване на членство в други браншови организации, като изтъкват предимството и ги насочват към членство в БХРА.

Неравноправното третиране на членуващите в нашите организации търговци и поставянето на членството в БХРА като условие за използване на привилегии при сключване на договори със сдружение МУЗИКАУТОР и сдружение ПРОФОН е в грубо нарушение на конкуренцията и свободната инициатива.

Съгласно трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и съдилищата в страната, двете сдружения са с господстващо положение на българския пазар по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).  Това обстоятелство налага прилагането на еднакви условия спрямо ползвателите и въздържане от всякакво поведение, което е в състояние да ограничи или наруши конкуренцията.

КБТБ приканва МУЗИКАУТОР и ПРОФОН да бъдат предприети своевременни мерки за преустановяване на неравноправното третиране на нейните членове и порочната практика за промотиране на членство в БХРА.

Освен в нарушение на принципите на свободна конкуренция, констатираното от нас поведение представлява и неизпълнение на задължението за водене на добросъвестни преговори с ползвателите при обективни и недискриминиращи критерии от страна на организациите за колективно управление на права съгласно изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.

Ако не бъдат предприети съответните действия за равнопоставеност на всички организации по отношение заплащането на музикалните права, КБТБ ще бъде принудена да сезира Комисия за защита на конкуренцията.

В Конфедерацията на Българския Туристически Бизнес членуват Българската асоциация на заведенията, Сдружението на заведенията в България, Българска Туристическа Камара, Български Туристически Съюз, Българско Конгресно Бюро, Националния Борд по Туризъм и Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията