Варна, снимка Диана Михайлова/Bgtourism.bg

Варна. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г., е 738.4 хил., или с 5.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 10.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. От общият брой нощувки 119.3 хил. са от български граждани, а 619.2 хил. – от чужденци. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Североизток.
През септември 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 80.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.0% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.2% от нощувките на български граждани и 14.0% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 34.8 и 5.3%.
През септември 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия – 186.0 хил., от Румъния – 101.6 хил., от Полша – 91.9 хил., от Русия – 40.7 хил. и от Обединеното кралство – 23.5 хил. нощувки.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през септември 2019 г. се увеличава с 0.5% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 156.1 хиляди. От всички пренощували лица 26.9% са българи, като по-голяма част от тях (40.4%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.7 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 114.1 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия – 24.6%, след тях се нареждат тези от Румъния – с 22.8%, от Полша – с 12.8% и от Русия – с 5.0%.
Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 78.9% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.5.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през септември 2019 г. е 40.2%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 53.1%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 27.8% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 19.5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 1.8 процентни пункта.
Приходите от нощувки през септември 2019 г. в област Варна достигат 41.4 млн. лв., или с 2.4% по-малко в сравнение със септември 2018 година. Регистрирано е намаление на приходите от чужди граждани – с 4.4%, докато тези от български граждани се увеличават с 15.4%.