Добрич. Кметът на Добрич Йордан Йорданов и представител на Изпълнителя прерязаха лентата и откриха официално реновирана детска и спортна площадка в ЖК „Балик–Йовково“. Обектите са част от проект №BG16RFOP001-1.011-0006-C01 „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 19.11.2018 г. Общата стойност на договора е 6 529 990,09 лева с ДДС, от които: 5 550 491.58 лева от Европейски фонд за регионално развитие и 979 478,51 лева съфинансиране от националния бюджет. 6 улици с натоварен трафик са изцяло ремонтирани и е облагородена прилежащата им част. Извършен е основен ремонт на асфалтовите настилки на улиците, както и тротоарните. Изградени са нови пешеходни алеи в междублокови пространства; нови детски и спортни площадки; озеленяване на междублокови пространства. Изградено е ново улично и парково осветление. С изпълнението на строително-монтажните работи на 6-те обекта са изпълнени всички мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания.

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA