София. Министерският съвет одобри резултатите от участие в неформалната среща на министрите на туризма на ЕС, проведена в периода 17-18 март 2022 г. в гр. Дижон, Франция, в рамките на Френското председателство на Съвета на ЕС.

Дискусията на министрите на туризма се фокусира върху темите „Туризмът за европейците в Европа“ и „Да превърнем Европа във водеща световна дестинация за устойчив туризъм“.

Република България изрази своята пълна подкрепа за превръщането на Европа във водеща глобална дестинация за устойчив туризъм. Страната ни ще насърчава разработването на нови идеи и политики, интегриращи иновативни решения в сектора и допринасящи за по-голяма ефективност на икономическите процеси в туризма. Ефективният преход на сектора към по-безопасна, устойчива, модерна и дигитална среда е концепция, която България възприема напълно и ще развива политиките си в тази насока.

Някои държави членки отбелязаха, че все още голяма част от туристическите услуги и продукти не са дигитализирани. Голяма част от делегациите се спряха на необходимостта да се подкрепят малките и средните предприятия в сектора, като изключително важен компонент от неговата конкурентоспособност. Те посочиха, че бъдещето на отрасъла на европейско равнище е свързано с укрепването и предоставянето на пълноценно обучение на човешките ресурси. Участниците изразиха единодушно становище, че развитието на туризма следва да се осъществява, като се полага нужната грижа за опазването на околната среда и на обектите на културното наследство в Европа.

Сподели публикацията


Официален туристически портал на България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA