Кранево, снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

Одобрен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите

София. Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Веселие“ в община Созопол, както и за морските плажове „Къмпинг-юг“ в община Царево, „Атанасовска коса“ – част 1 в община Бургас, „Кранево-север“ в община Балчик. Целта е плажовете да бъдат обезопасени и да се предоставят услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурите се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 15 години.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морски плаж „Веселие“ е 21 677.04 лева без ДДС, за „Къмпинг-юг“ – 64 263.91 лева без ДДС, за „Атанасовска коса“ – 1 част – 35 286.85 лева без ДДС и за „Кранево-север“ – 39 537.09 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Целта е морските плажове да бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Днес Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Вносител на Законопроекта в Министерския съвет е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова.

Основните цели на Законопроекта са Законът за концесиите да се приведе в пълно съответствие с изискванията на европейското законодателство, както и прецизирането му с цел улесняване на правоприлагането.

В резултат от прилагането на законопроекта се очакват следните основни резултати:

  • Изпълнени ангажименти на България за привеждане на ЗК в пълно съответствие с европейското законодателство, вследствие на прецизирането и/или допълването на отделни негови разпоредби за осигуряване на пълното им съответствие с Директивата за концесиите, и въвеждането на изискванията на Директива 2014/55/ЕС;
  • Повишена ефективност при възлагането на концесии, вследствие на улесняването на правоприлагането чрез прецизиране на някои понятия и изисквания;
  • Подобрена правна сигурност при възлагането и при изпълнението на концесиите, вследствие на привеждането на отделни разпоредби на ЗК в пълно, съответствие с европейското законодателство и прецизиране на някои понятия и изисквания на закона.

Разгледай списанието на bgtourism.bg

Най-важните новини от туризма в България тук

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – доказан, актуален, авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA