Добрич, снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide
Slide
Slide

Добрич. Европейският институт по културен туризъм „ЕВРИКА“ – Добрич и Хуманитарна Фондация Клопот – Констанца, Румъния се обединяват за развиване на иновативни и творчески туристически продукти в трансграничния регион Добрич – Констанца. В резултат от изпълнението на проект „Мултикултурно наследство и яхтинг върху природното наследство на Черно море за устойчиво и творческо развитие на туризма в трансграничната зона Констанца Добрич“ са изготвени пет туристически продукта, две мобилни приложения и наръчник за креативен туризъм, съобщават от ОИЦ-Добрич.

В тридневния религиозен маршрут са включени над 50 известни, и не толкова познати манастири, църкви, джамии, синагоги, както и други свети места на територията на областите Добрич и Констанца. По маршрута е заснет 20 минутен филм, чрез който пътешествениците, макар и виртуално, могат да се докоснат до светите места. Под формата на брошура, богато онагледена със снимки, исторически бележки и легенди са представени всички религиозни обекти, с предложение за дневно разпределение на посещенията. Безплатно мобилно приложение пък дава възможност да се проследи маршрута реално и/или виртуално.

Туристическият пакет „Тридневен яхтен круиз“ предлага съчетание между плаване с яхта и опознаване на културата, традициите и природните забележителности по българското и румънско крайбрежие. В изготвената брошура и методология е представена „пътна карта“ за организиране и провеждане на яхтеното пътуване.

Изготвената методология за провеждане на Фестивал на пясъчните фигури, включва всички етапи на подготовка, промотиране, провеждане, финансов план и отчитането на събитието. В рамките на проекта е проведен и демонстрационен фестивал, част от който е заснет във филм.

Разработеният продукт “Тридневен танцов фестивал за аматьори“ предоставя на заинтересованите страни конкретни стъпки по планиране (концепция, екип, бюджет, логистика, маркетинг), провеждане и оценка на изпълнение на събитието. Провеждането на такъв вид фестивал би допринесло за нови преживявания за туристите, удължаване на туристическия сезон, популяризиране и съхраняване традициите на местната общност, увеличаване на приходите от туризъм и др. По време на проекта, румънският партньор проведе в гр. Констанца демо танцов фестивал, с участието на български и румънски туристи.

Трансграничният продукт „Двудневен мултикултурен маршрут на традиции и обичаи“ включва двудневен маршрут и едно интерактивно забавно шоу за различните сватбени ритуали, съхранени и в наши дни на различните етноси, живеещи на територията на област Добрич и окръг Констанца – българи, турци, роми, румънци, арумъни и татари. Разработената към него методология включва характеристика на продукта, логистика, необходими ресурси, реклама и добри практики. Мултикултурният маршрут предоставя на туристите автентични преживявания и възможността да се докоснат до местния бит и култура, занаяти и типичния ястия за региона Добрич-Констанца.

Изготвеният по проекта Наръчник за креативен туризъм представя добри практики, възможности за прилагането на креативен туризъм и разработване на нови творчески туристически продукти в региона Констанца-Добрич, както и примерна едноседмична програма за гости от Скандинавия, посветена на креативния туризъм. Той е предназначен за туроператори и туристически агенти, малки и средни предприятия, сдружения и физически лица в сферата на туризма от трансграничния регион Добрич-Констанца.

Чрез мобилното приложение „Трансгранични туристически продукти и услуги“ туристите могат своевременно да се информират за туристически пакети, фестивали, културни събития, транспорт, придвижване, закупуване на билети и друга полезна информация за трансграничния туристически регион Добрич-Констанца.

Прилагане на разработените туристически продукти дава възможност за разнообразяване на туристическите дейности чрез опознаване и популяризиране на културните ценности и природни богатства на региона Констанца – Добрич.

Всички изготвени туристически продукти са свободно достъпни на следният линк: https://sites.google.com/view/multicultya/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE?authuser=0

Проект „Мултикултурно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“ (MULTICULTYA, код на проекта ROBG-366) е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. Общият бюджет на проекта е 473 652,91 евро, като 402 604,97 евро от тях са принос на Европейския съюз от Европейския фонд за регионално развитие.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

 

Сподели публикацията