Архив от посещението на Ангелова в Москва през февруари 2019 г.

София. Кръгла маса „Туризъм – 2019“ , организирана от  Българо- руската търговско – промишлена палата,  ще се проведе  на 15 февруари 2019г., от 15.00 до 19.00 часа  в зала «Родопи» на Интер Експо Център – София.

Туризмът е един от основните приоритети на българо-руските икономически отношения и въпросите в тази област заемат важно място в двустранния дневен ред, като последователно се обсъждат на междудържавно ниво, в това число в рамките на заседанията на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо, научно и техническо сътрудничество.

Българо – руската търговско – промишлена палата (БРТПП), виждайки ясна необходимост от търсене на  решения за развитие на отрасъла и на база  инструментариума на търговските камари, създава платформа за обсъждане на актуални аспекти на взаимноизгодните  българо-руски отношения в областта на туризма. Първото от замислената поредица от  събития на БРТПП, посветени на туризма, е Кръгла маса „Туризъм – 2019“.

Кръглата маса ще даде възможност за разглеждане на такива важни фактори в развитието на туризма като инвестиционен ресурс и основна организационно-техническа инфраструктура. Събитието ще предостави и отлична възможност на руските и българските региони и предприемачи за представяне, преди началото на туристическия сезон’2019, на бързо развиващите се туристически услуги.

Провеждана в рамките на  36та  международна туристическа борса „Ваканция  и СПА Експо – 2019“, Кръглата маса на БРТПП предоставя  достъп и до широката професионална аудитория на участниците в борсата –  над 300 туристически компании и организации от Балканския и по-широкия регион.

За участие в откриването на  Кръглата маса са поканени Николина Ангелкова – Министър на туризма на Република България и Анатолий Макаров – Извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в България. Участие ще вземат и  Константин Артюшин –  новоназначен Търговски представител на Русия в  България, Цветан Симеонов –  Председател на Българската търговско-промишлена палата и Георги Минчев, Председател на Управителния съвет на БРТПП.

За обсъждане на темата „Актуални въпроси на българо-руските отношения в областта на туризма” са поканени  Министерството на туризма, Търговското представителство на Руската федерация в България, Московска ТПП и Домът на  Москва в София,  Съветът по инвестиции към Българската ТПП,  Кметството на Община София, общини Кюстендил и Благоевград, , както и български браншови организации – БАТА, АБТТА, Сдружение Туризъм.

В дискусията на тема „Туристически възможности и програми“ се очаква да участват териториалните търговско-промишлени палати на Москва, Нижний Новгород, Ярославл, Тамбовска област, български и руски компании.

Предварителната програма на събитието може да бъде изтеглена от тук. 

Участието в Кръглата маса е безплатно и е свързано с предварителна регистрация с краен срок 13 февруари 2019г. За регистрация:  Секретариат на БРТПП, тел. : +359 (2) 963 33 48, е-mail: office@brcci.net, www.brcci.net.

Сподели публикацията