Провадия. Третото издание на конкурса за студентски къмпинг проекти, организиран от Camping.bg и Лесотехнически университет, е в най-важната си част. Вече всеки любител на къмпинг туризма има възможност да разгледа и оцени проектите за изграждане на бъдещия къмпинг „Волност“ до гр. Провадия.

Студентските проекти и анкетата за оценката им са достъпни онлайн на адрес: https://bit.ly/anketaLTU22.  Конкурсът е отворен за гласуване до 12.08.2022 г.

Третото издание на конкурса за студентски проекти в сферата на къмпинг туризма започна още през януари тази година с обява за събиране на предложения за имоти, на които собствениците желаят да изградят къмпинг. От всички получени предложения беше избран терен на бъдещ къмпинг в близост до гр. Провадия. На следващия етап студентите от 4-ти курс, специалност Ландшафтна архитектура към Лесотехнически университет, започнаха разработването на проекти за новия къмпинг. Неговото име ще бъде „Волност“. Темата на проекта е „История на България“, като студентите трябва да я отразят в работите си, да предвидят използването на естествени материали и възобновяеми източници на енергия, а за сградите да се използват съществуващите основи.

Започва изграждането на Туристически информационен център в Ардино

По проекта работиха 32 студента. Тази година задачата се оказа доста трудна, заради изисквания на инвеститора и стръмния релеф, който ограничава достъпността до терена. Финално екипът на Лесотехническия университет одобри 11 проекта, които да участват в конкурса.

За трета поредна година Camping.bg и Лесотехнически университет София си сътрудничат за популяризиране на къмпинг туризма и стимулиране проектирането и изграждането на нови къмпинги в страната. Целта на конкурса е от една страна да подобри качеството на обучението във висшето училище и да даде възможност на студентите да работят в конкурентна среда, максимално близка до реалната практика. А от друга – процедурата по „раждане“ на къмпинг се прави публично достояние, а самото оценяване на проектите не е от професионално жури, а ползвателите на услугите предоставяни от къмпингите дават своето лично мнение.

В предходното издание на конкурса се оценяваха студентски проекти за изграждане на бъдещия термален къмпинг Овощникът, до гр. Казанлък. Къмпингът предстои да бъде частично открит през тази година.

Сподели публикацията


Официален туристически портал на България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA