Slide
Slide

София. Заместник-министър Модева и Пламена Заячка, съветник на министъра на туризма, участваха в кръгла маса на тема „Проблемите при прилагането на законодателството и осигуряването на квалифицирани кадри в областта на опазването на недвижимото културно наследство“. Събитието беше организирано със съдействието на Община Брацигово, Камара на архитектите в България, Регионална колегия София Област и Камара на строителите в България.

На срещата бяха обсъдени важни теми, отнасящи се до перипетиите, през които се налага да преминават институциите в желанието си да съхранят културно-историческите забележителности в страната ни. Експертите обсъдиха и редица начини за решаването им.

Заместник- министърът поздрави участниците и сподели, че интегрираният подход и координацията между институциите и заинтересованите страни в процеса на опазване на културното наследство е в основата на доброто управление и развитието на културния туризъм. Тя подчерта значението му за развитието на регионите в страната и добавената стойност, която носи.  Проф. Модева заяви, че България е страна с богата история и красива природа, популяризирането й с цел привличане на повече туристи е един от основните приоритети на Министерството на туризма. „Културно-историческото ни наследство е едно от най-големите ни богатства и трябва да бъде старателно поддържано, за да можем да предадем историята на идните поколения и да привличаме повече туристи в страната ни. Експертите в тази област, обменяйки ценен опит, могат да спомогнат за правилното съхранение на културно-историческото ни наследство като по този начин да повишим добавената стойност на комбинирания ни туристически продукт. Единственият начин това да се случи е да работим заедно за разрешаването на проблема свързан с опазването им“, подчерта проф. Модева и спомена добрите практики на работа в тази сфера между Министерството на туризма, Министерство на културата, Министерство на образованието и науката и Министерство на земеделието.

Сподели публикацията