Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерският съвет прие Решение № 285 от 5 май 2022 г. за одобряване на средства на кандидати по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“ (Програмата) и Постановление № 71 от 5 май 2022 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. в размер на 4 900 000 лева.

Извършено е второ плащане за първия етап от Програмата, който обхваща периода от 24.02.2022 г. до 31.03.2022 г., като са верифицирани нови допълнителни 109 375 броя нощувки на обща стойност 4 768 736  лева.

Продължава изпълнението на Програмата. За втори отчетен период, който обхваща времето от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г., приключи кандидатстването до 16:30 часа на 05.05.2022 г. и предстои плащане за него.

За трети отчетен период, който обхваща, времето от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.06.2022 г. до 16:30 часа на 05.06.2022 г.

В случай че, лицето не е кандидатствало в определените срокове по първи и/или втори отчетен период, може да кандидатства в следващ отчетен период, но не по-късно от 16.30 ч. на 05.06.2022 г.

Сподели публикацията