Златни пясъци, лято 2022
Slide
Slide

София. Министерство на туризма обяви десет процедури за отдаване под наем на морски плажове в периода 13-17.02.2023 г.

Обявен на 13.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Бяла – Централен 3“, находящ се в община Бяла, област Варна:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-46

Търгът ще се проведе на 21.03.2023 г. от 13.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9.00 часа на 13.02.2023 г. до 17:00 часа на 14.03.2023 г. /включително/.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9.00 часа на 13.02.2023 г. до 17:00 часа на 14.03.2023 г. /включително/.

Обявен на 13.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Бяла – Чайка“, находящ се в община Бяла, област Варна:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-47

Търгът ще се проведе на 21.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 13.02.2023 г. до 17:00 часа на 14.03.2023 г. /включително/.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 13.02.2023 г. до 17:00 часа на 14.03.2023 г. /включително/.

Обявен на 14.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Караагач“, находящ се в община Царево, област Бургас:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-48

Търгът ще се проведе на 22.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 14.02.2023 г. до 17:00 часа на 15.03.2023 г. /включително/.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 14.02.2023 г. до 17:00 часа на 15.03.2023 г. /включително/.

Обявен на 14.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Елените 1“, находящ се в община Несебър, област Бургас:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-49

Търгът ще се проведе на 22.03.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9.00 часа на 14.02.2023 г. до 17:00 часа на 15.03.2023 г. /включително/.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9.00 часа на 14.02.2023 г. до 17:00 часа на 15.03.2023 г. /включително/.

Обявен на 15.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Стамополу – Перла 1“ и морски плаж „Стамополу – Перла 2“, находящи се в община Приморско, област Бургас:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-50

Търгът ще се проведе на 23.03.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 15.02.2023 г. до 17:00 часа на 16.03.2023 г. /включително/.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. на 15.02.2023 г. до 17:00 часа на 16.03.2023 г. /включително/.

Обявен на 15.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ отделена част от морски плаж „Чайка – централен 1“, находящ се в община Варна, област Варна:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-51

Търгът ще се проведе на 23.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 15.02.2023 г. до 17:00 часа на 16.03.2023 г. /включително/.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 15.02.2023 г. до 17:00 часа на 16.03.2023 г. /включително/.

Обявен на 16.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Къмпинг юг“, община Царево, област Бургас:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-52

Търгът ще се проведе на 24.03.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9.00 часа на 16.02.2023 г. до 17:00 часа на 17.03.2023 г. /включително/.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9.00 часа на 16.02.2023 г. до 17:00 часа на 17.03.2023 г. /включително/.

Обявен на 16.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Фичоза“, находящ се в община Варна, област Варна:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-53

Търгът ще се проведе на 24.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 16.02.2023 г. до 17:00 часа на 17.03.2023 г. /включително/.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. на 16.02.2023 г. до 17:00 часа на 17.03.2023 г. /включително/.

Обявен на 17.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Несебър – стар град изток“ и морски плаж „Несебър – стар град запад“, находящи се в община Несебър, област Бургас:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-54

Търгът ще се проведе на 27.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 17.02.2023 г. до 17:00 часа на 20.03.2023 г. /включително/.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 17.02.2023 г. до 17:00 часа на 20.03.2023 г. /включително/.

Обявен на 17.02.2023 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Камчия – Север 1“ и морски плаж „Камчия – Север 2“, община Аврен, област Варна:

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove/obyava-za-provezhdane-na-turg-s-tayno-naddavane-za-otdavane-55

Търгът ще се проведе на 27.03.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9:00 часа на 17.02.2023 г. до 17:00 часа на 20.03.2023 г. /включително/.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 9:00 часа на 17.02.2023 г. до 17:00 часа на 20.03.2023 г. /включително/.

Сподели публикацията