София. Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България изпратиха писмо до отговорните институции във връзка с планираното в Закона за държавния бюджет увеличение на ДДС за нискоалкохолните напитки. В него се казва:

„Очакваше се така предложеният Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., да бъде насочен и ориентиран в помощ и подкрепа на бизнеса. По своето естество и законова рамка, такъв се приема като инцидентно събитие и по характер би следвало да е държавен механизъм, който да се използва единствено и само при извънредни ситуации, а не за прилагане на политически амбиции или противопоставяне на различни сектори в бизнес средата“, пишат двете организации.

Намаляването на ДДС като антикризисно мярка беше обвързано с увеличение на минималния осигурителен праг за бранша, който в момента е 800 лв., което е над сегашната минимална заплата и дори тази, която искат синдикатите като бъдещо увеличение. По неофициални сметки това е довело до поне 72 млн. лв. повече в държавния бюджет.

Недоумяваме защо например колегите ни от нощните клубове, трябва да работят при ставка на осигурителния доход над минималната работна заплата без да получават никаква държавна подкрепа.

Най-новите работни места в туризма

„Напомняме ви, че шест месеца по-рано от гласувания и разписан срок от парламента в края на 2021 г., тази антикризисна мярка беше гласувана и подкрепена от същото това правителство. Поради тази причина предизвиква недоумение, защо сега в предложената актуализация, без ясни и категорични мотиви, без никаква приложена законова калкулация, именно същото правителство предлага приетата от тях мярка за подпомагане на бизнеса във връзка с преодоляване на кризата и нанесените щети върху бранша, да бъде прекратена преждевременно, без никакви мотивирани съображения“, се казва още в писмото.

„В приложените мотиви се приема от страна на правителството, че се налага спешна актуализация, с която се предвижда “спешен пакет от антикризисни мерки, насочени към намаляване на негативните  последствия … върху най-засегнатите групи от обществото и бизнеса”, а по-надолу в разписаното предложение за актуализация на бюджета виждаме, че така заложените “спешни мерки” се трансформират в законова промяна, която цели ”Премахване прилагането на намалена ставка на ДДС за бира и вино, като част от ресторантьорска и кетъринг услуга от 01.07.2022 г.”. Как законопроектът за държавния бюджет, който би следвало да е кризисен, в подкрепа на бизнес и граждани, засегнати групи от задълбочаващата се криза в световен мащаб, приема за помощ към бизнеса, преждевременното прекратяване на приложената мярка за подпомагането му, с прилагане на намалена данъчна ставка в размер на 9 на сто за бира и вино?!?!“, питат БАЗ и СЗБ.

„Прилагането на тази мярка от страна на правителството през 2021 г. е показана от страна на министерство на финансите, като ефективна в подкрепа на бизнеса за преодоляване на кризата в сектор хотелиерство и ресторантьорство, което е видно и от публикуваната информация на сайта на МФ в раздел Бюджет 2022 г. Очакванията на бизнеса от актуализацията на бюджета, както и заложените амбиции в същия са “мерките да подкрепят икономиката при настоящата неприятна конюнктура … чрез запазване на конкурентна позиция, подобряване на предвидимостта  и намаляване на шоковете”. Как непредвидено от страна на бранша преждевременно прекратяване на разписана в закон мярка, ще подобри предвидимостта на пазара в сектора, как тази мярка в “подкрепа на бизнеса и гражданите”, ще намали цената на предлаганата услуга?!?!“, недоумяват от бранша.

След като от страна на правителството тази мярка е неефективна и същата има предложение да бъде частично прекратена, би следвало в калкулациите на предложения нов бюджет да бъдат заложени и намаляване на минималния осигурителен праг до общия за сраната!

Водени от горното се обръщаме към управляващата коалиция с настоятелна молба, да преосмислят увеличената ставка на ДДС за слабоалкохолните напитки, което ще затрудни допълнително работата на един от най-засегнатите от кризите сектори и ще застраши стотици хиляди работни места.

Писмото е адресирано до премиера, министъра на финансите, министъра на туризма, председателя на Парламента, председателя на Парламентарната комисия по бюджет и финанси и всички парламентарно представени партии.

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA