Балчик. Делегация от побратимения руски град Тамбов посети днес Балчик. Гостите връчиха на кмета Николай Ангелов благодарствено писмо за развитието и укрепването на дружеските връзки между двата града и юбилеен медал за 80-годишнината от създаването на Тамбовска област. С благодарствено писмо бе отличена и Мариана Ангелова – секретар на Община Балчик.
Визитата на делегацията продължи в Историческия музей, където бе открита изложба с рисунки на деца от побратимения град на тема „Светът в детските очи“. В приветственото си слово по повод Деня на Европа кметът Николай Ангелов се обърна към присъстващите ученици от Балчик и им напомни, че 9 май е важна дата за историческата памет на света.

Делегацията от руския град Тамбов бе и на работна визита в Добрич по повод предстоящото сключване на договор за побратимяване между двете общини. Градът е представен от Алексей Марковский – председател на комитета по инвестиции и стратегически проекти към администрацията на град Тамбов; Олга Полетова – консултант в комитета по инвестиции и стратегически проекти към администрацията на град Тамбов; Анна Курманова – председател на комитета по управление на общински имоти на град Тамбов; Виктор Пчелинцев – Генерален директор на ООО «РеАЛ»; Леван Кулалагашвили – Зам. генерален директор на ООО «РеАЛ» и Гайк Амбарцумян – старши мениджър по реклама в ООО «РеАЛ». В рамките на своята визита гостите проведоха среща с кмета на Добрич Йордан Йорданов, неговия екип и представители на бизнес-среди и организации, сред които секретарят на ТПП и общински съветник Герман Германов, общинските съветници Нивелин Радичков, Боян Саркизов и Катя Алексиева – представител на Стопанската камара в Добрич. Представена е икономическата среда в българския и руски град и са обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество. Алексей Марковский връчи на кмета на Добрич Йордан Йорданов медал „80 години Тамбовска област“ с благодарност за принос в отношенията между градовете и от името на губернатора на Тамбовска област. Визитата на гостите продължава и те се включиха в общоградското поклонение по повод Деня на Победата и Ден на Европа – 9 май.