Снимка НБТ
Slide
Slide

София. Министърът на туризма Христо Проданов взе участие в годишното общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национален борд по туризъм“ (НБТ) по покана на ръководството на организацията, която обединява големи инвеститори в отрасъла.

Домакин на форума, на който са били обсъдени приоритетите и инициативите на НБТ за 2022 г., е бил хотел „Хаят Риджънси София“, гр. София.
Министърът е отговорил на актуални въпроси на бранша и обещал управлението да бъде изцяло прозрачно, както и да води политика за укрепването и развитието на сектора в България, информират от туристическата организация.
Сред обсъдените теми са били:
  • Осъществяване на възможности за публично-частно партньорство и механизми за подкрепа на средни и големи предприятия (в съответствие с определенията и критериите на Закона за счетоводството)
  • Учредяване на Национална туристическа организация /DMO/
  • Създаване на електронна платформа за подаване на визов формуляр и други мерки за оптимизация на процесите по издаване на туристически визи
  • Осъществяване на взаимодействие с Министерството на труда и социалната политика с цел улесняване на процеса за внос на кадри от трети страни
  • Осъществяване на взаимодействие с Министерството на културата с цел рещаване на въпроса за неравноправното третиране на нашите членове от страна на организациите за колективно управление на права (ОКУП) Профон и Музикаутор, с което се нарушават професионални и етични норми, създава се противопоставяне и разделение в туристическия сектор
  • Сформиране на експертна група с цел изготвяне на консолидиран баланс на приходите от сектор Туризъм, на базата на който да се постигне увеличаване на средствата, отпускани за реклама
  • Осъществяване на взаимодействие с Министерството на образованието с цел подготовка конкурентноспособни кадри.
За нови членове на УС на НБТ бяха избрани Красимир Станев – изпълнителен директор „Албена“ АД, и Тихомир Трендафилов – управител на „Т.Трендафилов“ ЕООД. За член на КС е избран д-р Кирил Калев, бизнес коуч, Reiss profile master for motivation. Сред новите членове на НБТ са: „Арте Хотел“ ЕООД като пълноправен член, представляван от Кирил Йовнов и Анна Божкова, и Милен Керемедчиев като индивидуален член.
Сподели публикацията