Slide
Slide

София. Редовните заседания на Комисията по туризъм от тази седмица ще се провеждат във вторник. Досега те се провеждаха в четвъртък.

Утре – 8 февруари 2022 г., Комисията по туризъм ще проведе своето редовно заседание от 14.30 ч., в зала 4, в сградата на пл.„Княз Александър I“ №1 при следния

    Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.       Изслушване на министъра на туризма – Христо Проданов, на основание чл. 28 от ПОДНС (блиц контрол).

2.       Разни

Заседанието може да бъде проследено и онлайн на сайта на Народното събрание.

Сподели публикацията