Кметът Иван Портних представи 20 проекта за Варна през 2020 г.
Кметът Иван Портних представи 20 проекта за Варна през 2020 г.
Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. 20 проекта на Варна, които ще бъдат изпълнявани през 2020 г., представи кметът Иван Портних днес пред журналисти. “Някои от тях сме започнали през миналата година, други ще стартираме сега. Те са в различни сфери на обществения живот и решават различни проблеми. Разбира се, това е само част от визията ни за развитие на града, имаме още много идеи, които тепърва ще реализираме”, подчерта той.

Сред 20-те проекта са: Двете рибарски пристанища в Аспарухово; Вторият етап на синята зона; Завършване на кръстовището на ул. „Девня”; Изграждане на рампа от ул. „Атанас Москов” към АМ „Хемус”; Изграждане на алтернативно трасе на ул. „Девня”; Завършване на пречиствателната станция на Златни пясъци; Доставка на 60 нови електробуса; Обновяването на филиала на театъра;  Изграждането на 3 спортни комплекса; Финал на ремонта на стадион „Спартак”; Нови спортни и детски площадки; Нова детска градина; Развитие на „Икономическа зона Варна”; Нов математико-технологичен кампус; Международен конкурс за Дупката; Пълно обновяване на „Кайсиева градина”; Изследване и социализиране на археологията; Превръщането на къщата на Антон Новак в музей; Развитие на парка в Аспарухово и на нов парк в район „Младост;  Два нови социални центъра.

 1. Рибарско пристанище „Карантината”

Началото  бе поставено през месец май м.г. До момента са изпълнени дейности по изграждане на тилната територия, на източния и западния оградни молове, на източния и западен слип. Строителството се извършваше изцяло в акваторията на Черно море, със специализирана техника и работа на водолазни екипи. Основите на двете оградни съоръжения са изградени в пълния си габарит, като изцяло са приключили дейностите, свързани със строителство под вода.

В момента се работи по хидротехническите съоръжения по надводната част. През януари започва строителството на триетажната сграда, в която са предвидени помещения за разтоварване, съхранение, продажба и спедиция на уловената риба. Срокът за приключване на строителството – ноември 2020. Обща стойност 13 578 483,55 лв, от които безвъзмездната финансова помощ: 7 894 364,51 лв.

 1. Рибарско пристанище „Варна”

Бившето пристанище на „Рибни ресурси” ЕООД бе предоставено на общината с решение на правителството. Извършен бе ремонт и в момента пристанището има възможност да обслужва 6 големи кораба.

През 2020 е планирано разширяване на дейността, като се осигури възможност за достъп и на малки кораби. “Отворени сме за сътрудничество с бизнеса и реализиране на публично-частно партньорство за транспортна връзка по море”, обяви кметът Иван Портних.

 1. Втори етап на „синята зона”

През 2020 предстои реализиране на втория етап на „синята зона”, която ще бъде с обхват: ул. „Кракра”, ул. „Беласица”, ул. „Д-р Пискюлиев”, бул. „Владислав Варненчик”, ул. „Дрин”, ул. „Пирин”, ул. „Битоля”, ул. „Братя Бъкстон”, бул. „Чаталджа”, бул. „Генерал Колев”, ул. „Царевец”, бул. „Осми Приморски полк”, ул. „Капитан Рончевски”, ул. „Васил Друмев”, бул. „Княз Борис I”.

Първият етап – „синя зона-център”, осигури 2603  места. Планираните места за втория етап -„синя зона – широк център”, са 5752 места в 6 подзони. Общият брой места за хора с увреждания за втория етап на зоната е 192 бр, което е малко над 4% от общия брой маркирани места за паркиране по уличните платна 4710 бр.

Бройката на места за хора с увреждания във вътрешно блоковите пространства ще бъде прецизирана след тяхното  благоустрояване, поясни кметът Иван Портних. Предвидени са и зарядни станции за електромобили.

 1. Нови социални центрове

През 2020 г. ще се работи по изпълнението на проекти за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, на Център за грижа за лица с различни форми на деменция и ремонт на сграда за “Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства”.

Първият проект: Ремонтните дейности, оборудването и обзавеждането на двете помещения в район „Аспарухово” трябва да приключат през месец август.  Стойността е 999 957,80 лв.

Капацитет на услугите – дневна грижа за 30 потребители, заместваща грижа за 4 души и мобилна грижа за 60 души. Начало на предлагане на услугите ще бъде поставено през септември 2020 г.

Вторият проект:  Обща стойност 1 365 210,56 лв., от които 257 794,40 лв. съфинансирани от бюджета на Община Варна. Реализацията на проекта следва да приключи до края на 2020 г.

В изпълнение на Социалната програма, на територията на община Варна се реализират 59 социални услуги, от които 38 с финансиране от държавния бюджет, а 21 с местно финансиране. 27 от тях са за деца и младежи, а  32 – за възрастни хора.

 1. ПСОВ Златни пясъци

Обект „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационна мрежа в СО “Ален мак”:  До момента е изпълнено  изграждане на главни канализационни клона 1 и 2 с обща дължина от 1910 м; изградени са 115 бр. сградни канализационни отклонения. За тях се подготвят документи за въвеждане в експлоатация. Работи се по изпълнение на СМР по трасето на  главни канализационен клон 3. Обща стойност 37 150 155,07 лв с ДДС, от които 8 491 265,01  лв, съфинансиране от Община Варна.

Обект „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ КК „Златни пясъци”:

Първият етап е завършен. Той включва усилване на пилотна конструкция №1 – част от укрепване на свлачището над ПСОВ, с влязло в сила разрешение за ползване от 13.02.2019 г.

Втори етап: Изградени са следните съоръжения от схемата на станцията – груби решетки, сграда за механично пречистване, басейните за извършване на основните процеси на пречистване, въздуходувна станция, система за управление и др. Постъпващите отпадъчни води са превключени към новите съоръжения, за да не се прекъсва пречиствателния  процес.

Съборена е сградата на съществуващите пречиствателни съоръжения. На тяхно място  започна изграждане на нови съоръжения. Предстои завършване на СМР, изпитания, обучение на персонала, въвеждане в експлоатация. Срок на завършване – до началото на туристическия сезон, а въвеждането в експлоатация трябва да стане факт до ноември 2020 г.

 1. Нови електробуси

60 нови електробуса влизат в „Градски транспорт” ЕАД по ОП „Околна среда”. Стойност на проекта е 85,4 млн. лв. Освен тях, предвижда се закупуване на 2 бързозарядни станции и необходимия брой бавнозарядни станции, целта на които е през нощта на депо да се осъществи пълно зареждане на батериите за всички автобуси. Доставените превозни средства ще намалят и шумовото замърсяване в града. Към настоящия момент са обявени 4 от процедурите по ЗОП.

Очакван ефект: Намаляване на вредните емисии във въздуха с приблизително 41%, фините прахови частици, генерирани от градския транспорт,  ще спаднат с приблизително 53%.

През последните 6 години Община Варна работи усилено към подобряване качеството на  обществения транспорт. „Това е четвърти проект, свързан с подновяване на подвижния състав на общинския превозвач „Градски транспорт” ЕАД – Варна, като за тази цел успешно реализирахме три проекта, в рамките на които бяха закупени общо 85 нови автобуса и 30 тролейбуса”, припомни кметът Иван Портних.

 1. Обновяване на филиала на ДТ „Стоян Бъчваров”

Проектът за ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна е на стойност 7,1 млн. лв., от които 5,7 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ и 1,4 млн. лв. осигурени от Фонд за градско развитие – Север. За изпълнението на проекта между Община Варна, Министерство на културата и ТМПЦ – Варна бе сключено споразумение за партньорство. В края на м.г. Община Варна получи одобрение от междинното звено, предстои да бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 и договор за финансиране с „Регионален фонд за градско развитие”.

Целта е филиалът да разполага с обновени и комфортни сцена, камерна зала, репетиционни и др. Ще бъде подменена сценичната механизация на оркестрината и сцената, ще бъдат обособени две репетиционни зали, едната от които за балет. Изцяло ще се промени интериорът на балкона, главното фоайе, камерната и репетиционните зали, на клуба на актьора. Проектът предвижда още дейности по подмяна на ВиК и ел. инсталациите, осигуряване на необходимото осветление и озвучаване, изграждане  на климатична и вентилационни инсталации, подобряване достъпа за хора с увреждания. Продължителността на проекта е 30 месеца. Процедури за избор на изпълнител в момента вървят и за друга сграда – на ОД на МВР – Варна, уточни кметът.

 1.      Ново кръстовище на ул. „Девня”

Продължават дейностите по изграждането на кръстовището, което свързва ул. „Девня” , бул. „Васил Левски” и ул. „Георги Пеячевич”. Изпълнението на обекта започна през септември 2019 г.  До момента са изпълнени  следните дейности:

Част: Конструктивна – Изградени 18 от общо 22 стоманобетонови секции в облицованото дере и в зоната на мостовото съоръжение на ул. „Тодор Влайков”;  нови водоскоци и удължаване на съществуващи;

Част: Пътна – На източното платно са изградени  дренажната система;  всички  дъждоприемни шахти; изпълнен е насип на  пътното платно, включително трошенокаменната настилка до кота асфалтови настилки. Изградени са  60% от пътните бордюри и тротоарни настилки. След завършване на асфалтовите настилки и прехвърляне на движението, ще се започне работа по западното платно.

Част: ВиК и ел –  Изградени са битова канализация клон 2Б, част от дъждовна канализация за отводняване на кръговото кръстовище с бул. „Васил Левски”; монтирани са 70 стълба за улично осветление с прилежащите кабелна и тръбна мрежа.

Срокът за изпълнение на обекта е месец септември, но при благоприятни метеорологични условия ще направим всичко възможно да приключим работа преди лятото, коментира кметът.

 1.      Три нови спортни комплекса

Продължават дейностите по изграждането на три нови комплекса –  на ул. „Студентска”, във Владиславово и Виница.

На ул. „Студентска” – комплексът е почти готов. На терена е имало стадион, занемарен от десетилетия. Спортният комплекс е разположен върху площ от 17 дка. Проектът предвижда изграждане на открити  игрища за футбол, баскетбол, многофункционална спортна площадка (за волейбол и тенискорт), фитнес, тенис на маса и детска площадка, пътека за бягане и каране на ролери. Предвидена е едноетажна сграда – за съблекални, заведение за хранене с покривна терасата. Ще бъда изградена и зона за отдих, алейна мрежа, осветление, озеленяване. Паркинг  с 46 паркоместа.

„Вл. Варненчик” –  етап строителство. Ще бъдат изградени многофункционалена спортна зала за 400 души, игрища за футбол, футбол за малки врати, волейбол, баскетбол, тенискорт, алея за бягане и ролери, фитнес на открито, кът за отдих, открита сцена.

„Виница” –  етап строителство. Ще бъдат изградени открити спортни площадки за футбол, баскетбол, многофункционална спортна площадка (за волейбол и тенис на корт), фитнес, тенис на маса и детска площадка, зона за отдих, алейна мрежа, осветление, озеленяване.

 1.  Стадион „Спартак”

Предстои завършване на ремонта на стадион „Спартак”. Към настоящия момент са приключени ремонта и реконструкцията на терена и на съществуващите трибуни на стадион „Спартак”. Това включва цялостно обновяване на терена за игра, изграждане на терен за подготовка и загряване, цялостно обновяване на сградата с козирката. В сградата са съблекалните, съдийските помещения, помещения за медиите, санитарни помещения и др. Изградена е асансьорна уредба и рампа за достъпна среда. На трибуните пред нея са монтирани 309 бр. седалки от общо 3000.  Следва втори етап – изграждане на т. нар. фенска трибуна и облагородяване на прилежащите пространства. Така ще решим пореден проблем на Варна, затлачван с десетилетия, коментира кметът Иван Портних.

 1.  Нови площадки за спорт и игри

През 2018 г. Община Варна изгради пилотно 10 спортни площадки в общински училища, над 200 детски площадки в целия град. „През 2019 г. – започнахме в още 18 училища, в 12 детски градини и 7 детски ясли, част от тях ще бъдат завършени тази година. Целта е създаване на условия за масов спорт и развитие на спортна култура още от най-ранна детска възраст”, заяви Иван Портних.

 1.  Икономическа зона Варна

„Започнахме този проект с община Аксаково – на терен от 9000 дка. Изпълнени са предварителните съгласувания със съответните министерства. Общинският съвет на Аксаково одобри ОУП на зоната, който е внесен в МОСВ. Надявам се, че до няколко месеца, ще има влязъл в сила ОУП и с подкрепата на правителството ще започне изграждането на инфраструктурата на зоната”, обясни кметът.  „Има интерес от инвеститори, включително и поради факта, че държавата се ангажира категорично с изграждането на АМ “Хемус”. Успоредно с това, заедно с Аксаково работим по проекта за изграждането на пътната детелина край с. Игнатиево”, заяви Иван Порнтих.

 1.  Нов математико-технологичен кампус

Проектът предвижда той да бъде разположен на терен от 22 дка, в района на техникумите, като за целта правителството вече прехвърли на Община Варна 14 дка. През 2020 предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство. „Индикативната стойност за цялостното реализиране на кампуса, включително с изграждане на комуникации, инфраструктура, обзавеждане и оборудване,  е 30 млн. лв., уточни кметът.

 1. Дупката

Работата по социализация на пространство между бул. „Княз Борис I”, ул. „Александър Батенберг”, ул. „Воден” и ул. „Архимандрит Филарет” – т.нар. Дупка, ще продължи и през 2020 г.

До момента бе направено проучване и анализ на пространството.  Събрана и представена бе информация за историята на мястото и откритата археология на сайта ideavarna.com. Проведени бяха анкети сред гражданите на Варна и в различни професионални и браншови групи в областите архитектура, градоустройство, култура, изкуство, история, туризъм, строителство. Като обобщение от допитването се формираха следните резултати: за най-подходящо предназначение – многофункционален културен център с експониране на археологията или обществено пространство – парк; най-неподходящи – мол, паркинг, жилищни сгради.

„Предстои да бъде  изготвен обобщаващ доклад, включващ резултатите от проведеното проучване, което ще даде основа за създаване на задание за международен архитектурен конкурс за пространството през 2020 г.”, заяви кметът Иван Портних.

 1.  Проект за „Кайсиева градина”

Предстои цялостен ремонт  във ІI-ри микрорайон „Вл. Варненчик” – „Кайсиева градина, по примера на IV микрорайон.  Предстои основен ремонт на улиците, благоустрояване на междублоковите пространства, изграждане на нови паркинги, и тротоари, създаване на зелени зони и зони за отдих, допълнително нови детски и спортни площадки, обновяване на уличното осветление. „Общата стойност е 18 млн. лв., като в момента върви процедура по избор на изпълнител. Силно се надявам този път да няма спекулации по темата и хората да не бъдат плашени, лъгани и подвеждани с фалшиви „информации”. Помните, че преди година заради такива скандали инициативата ни за облагородяване на „Кайсиева градина” пропадна и пренасочихме средствата към IV микрорайон”, припомни кметът Иван Портних.

 1. Стара Варна

През 2020 г. Община Варна е осигурила средства за допълнително проучване и социализиране на откритата археология на пл. „Екзарх Йосиф” (Шишковата градинка) и в района на ул. „Цар Симеон I”. На Шишковата градинка  бе открита част от късноримска крепостна стена на Одесос. С оглед опазване на културно-историческото наследство  бе възложено да бъде изработен проект за експониране. Именно това забави финала на ремонта на района. Проектът е готов и предвижда представяне на археологията под триплексово бронирано стъкло, припомни кметът.

На ул. „Цар Симеон I”:  По време на изпълнението на проекта за обновяване на района  бяха открити останки от крепостната стена на античния Одесос. Тъй като тя е с висока историческа стойност, се разработва идеен проект за нейното експониране и съхранение.  През 2020 сме заложили 150 000 лв. проучванията да продължат и да бъде изработен проект за социализация на зоната, заяви Иван Порхтних.

Къщата на Антон Новак в Морската градина:  Предстои извършване на архитектурно и енергийно обследване, изготвяне на технически паспорт и проектиране за ремонт за превръщането на сградата в музей на Антон Новак и на Морската градина, обясни кметът.

 1. Детска градина „Карамфилче”

Тази година ще завърши строителство на нов корпус за 120 деца в детска градина „Карамфилче”. Изградени са занимални за 4 групи, физкултурен салон, учителска стая и административни помещения, както и асансьор за деца и възрастни с увреждания. Новият корпус е на мястото на две бараки, поставени преди повече от 40 години и пригодени за групи към детската градина.

През 2020 г. са заложени средства за превръщането на бившия дом „Другарче” в детска градина с 4 групи, проектират се и още нови сгради, каза кметът Иван Портних. 

 1. Аспарухов парк, нов парк в „Младост”

Продължава работа по проекта за Аспаруховия парк. В момента има жалба срещу подробния устройствен план. В проектобюджета са заложени  средства за техническо проектиране.

Има разарботен ПУП за нов парк в район „Младост” – между ул. „Иван Церов” и бул. „Република”.

 1. Трифон Зарезан

Благодарение на финансова подкрепа от 15 млн. лв. от МРРБ през 2020 година започва работа за решаване на още един дългогодишен проблем на Варна – укрепване на свлачището на „Трифон Зарезан”. С реализацията на проекта ще бъде възстановен панорамният път Варна – Златни пясъци, който е много важен за туристическите комплекси на север от морската столица. Свлачищните процеси ще бъдат овладяни, ще бъде разтоварен и магистралният път за Златните, обясни кметът Иван Портних.

 1. Качване на АМ „Хемус”,  ремонт на ул. „Девня”

Проектът за  качване на АМ „Хемус” от ул. „Атанас Москов” в момента се съгласува в Агенция „Пътна инфраструктура”. След съгласуването, предстои издаване разрешение за строеж.

„Друг голям проект, по който ще работим, е изграждане на алтернативен път на ул. „Девня” – от другата страна на жп релсите. Целта е този път да обслужва южната промишлена зона и пристанището. В момента тежкотоварният трафик върви по ул. „Девня” и създава огромни задръствания, от друга страна – руши  пътната настилка, включително и моста, а от трета – замърсява въздуха.  Идеята е с изграждането на новото трасе тежкотоварният трафик да бъде отклоняван още от „детелината” край село Игнатиево, по ул.  „Атанас Москов” да се слиза  на ул. „Девня” и оттам  да преминава по алтернативното трасе. Така той ще остава извън движението в градската част на ул. „Девня”, а от друга страна ще даде една добра предпоставка за развитието и на южната промишлена зона, на  частните пристанища и естествено за обслужването на Пристанище “Варна – Изток”. Смятам, че  този алтернативен път  на ул. „Девня”  в перспектива ще може да бъде и обслужващата артерия за новия интермодален терминал. Това е амбициозна задача и една от стъпките за решаването на важни проблеми и от гледна точка на трафика, и от гледна точка на екологията във Варна, обясни кметът Иван Портних.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията