Кранево събира подписка срещу Общия план на община Балчик
Кранево събира подписка срещу Общия план на община Балчик
Slide
Slide
Slide
Slide

Кранево. Съгласуване на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Балчик. Заради това проектопредложение на 11 април се събира да заседава балчишкият парламент, съобщи радио Варна. В писмо на заместник-министъра на регионалното развитие Николай Нанков до Община Балчик се съобщава, че в предварителния проект на нормативния документ са отразени всички действащи подробни устройствени планове за поземлени имоти извън строителните граници на населените места и са извършени допълнения и корекции съгласно решение на Общински съвет – Балчик от 13 септември 2018 г., с което проектът е разгледан и върнат за отразяване на бележки. В доклада за извършените промени в голяма степен са удовлетворени исканията. В Кранево обаче са недоволни, защото за много малка част от поисканите за преотреждане поземлени имоти се дава възможност да влязат в границите на селото – само 8 хектара. Мотивът е да не се допусне надвишаване на кумулативен ефект върху защитени зони.

В Кранево се прави подписка, съобщи кметът на селището Румен Николов. „Това частично изменение на трети масив крайно не удовлетворява останалите жители на селото. Трети и четвърти масив са една неразделна част. Ако ще се внася Общият устройствен план, те трябва да са заедно, а не поотделно“, категоричен е Николов. По думите му двата масива представляват общо над 700 декара, които искат да влязат в регулация. Преди няколко години е внесена подписка от 180 души в знак на възражение срещу отказа на МРРБ. Ако позволим една малка част да се преотреди, обричаме Кранево през следващите години на никакво развитие, смята кметът на курортното село. Затова жители се канят да присъстват на заседанието на постоянната комисия по устройство на територията във вторник от 17,00 ч. и на сесията в четвъртък, за да изразят недоволството си.

Съгласно разпоредбите от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие общите устройствени планове на черноморските общини се приемат от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика по предложение на съответния Общински съвет и се одобряват със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. За да се задвижи последващо процедиране на ОУП, проектът се внася отново за становище от местния парламент, а след това и на Национален експертен съвет. Как ще се развие сагата, ще стане ясно след заседанието.

Сподели публикацията