Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg

София. Министерският съвет прие Решение за одобряване на средства на кандидати по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“ (Програмата) и Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. в размер на 4 900 000 лева.

Одобрени са 321 броя заявления от кандидати, реализирали 112 512 броя нощувки на обща стойност 4 891 692 лева по етап първи от Програмата, който обхваща периода от 24.02.2022 г. до 31.03.2022 г.

Продължава изпълнението на Програмата. За втори отчетен период, който обхваща времето от 01.04.2022г. до 30.04.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.05.2022 г. до 16:30 часа на 05.05.2022 г.

За трети отчетен период, който обхваща времето от 01.05.2022г. до 31.05.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.06.2022 г. до 16:30 часа на 05.06.2022 г.

В случай че, лицето не е кандидатствало в определените срокове по първи и/или втори отчетен период, може да кандидатства в следващ отчетен период, но не по-късно от 16.30ч. на 05.06.2022 г.

Сподели публикацията


Официален туристически портал на България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA