Албена АД с важно съобщение до акционерите си
Албена АД с важно съобщение до акционерите си
Slide
Slide
Slide
Slide

Във връзка с публикувана  на страницата на Министерство на финансите „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица“ и последвалата я медийна кампания, както и зачестилите в последните дни запитвания от акционери на дружеството, с настоящото ръководството на АЛБЕНА АД уведомява за следното:

  1. Публикуваната на 16.01.2019 г. Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица е предложена за обществено обсъждане в срок до 15.02.2019 г.,  същата не е приета, съответно не са приети промените в законодателството, които са посочени в нея.
  2. Концепцията няма силата на закон или друг нормативен акт, който да поражда задължения за акционерите на АЛБЕНА АД.
  3. Към настоящия момент за акционерите на АЛБЕНА АД не възникват задължения за преместване на акциите им от регистър А на Централен депозитар АД към регистър Б /подрегистър на инвестиционните посредници/ на Централен депозитар АД.
  4. Ръководството на АЛБЕНА АД ще продължи да заплаща на Централен депозитар АД дължимите такси за водене на регистър на акционерите на дружеството в регистър А, в който не се дължат такси от страна на акционерите.Информация за броя на акциите в Албена АД и полагаемия се дивидент може да получите в работно време на телефони :
    • 02/ 9516053
    • 02/ 9516670
    • 0579 / 62954
Сподели публикацията