Slide
Slide

София. Комисията по туризъм разгледа и прие на първо гласуване Закона за държавния бюджет за 2022 г. с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържал се”.
27 млн. лв. са предвидените за туризъм в бюджета, което е с над 10 на сто повече от миналогодишния.

Разпределението на средствата, предвидени за сектор Туризъм, бяха представени от министъра на туризма Христо Проданов.
На заседанието, което премина с оживени дискусии, присъстваха представители на министерствата на туризма и на финансите, както и представители на бизнеса.

Общата рамка на държавния бюджет бе представена от Мария Иванова от Министерството на финансите, директор на дирекция “Държавни разходи”. Тя отговори и на въпроси, отправени от членовете на Комисията. Мария Иванова поясни, че гласуваните от 46-то НС през лятото 70 млн. лева за туризъм са прехвърлени чрез трансферна сметка и се добавят към бюджета на 2022 г.

Според председателя на Комисията Илин Димитров заложените прогнози от 3,5 % ръст на туристите са консервативни и далеч ще бъдат надхвърлени.


Министър Проданов заяви, че бюджетът е “добро постижение за Министерството на финансите и за туристическия бранш”. “Досега държавата е била длъжник на сектора и това увеличение е стъпка в правилната посока”, увери министърът на туризма.
Специален акцент беше поставен на увеличените средства за реклама.

Председателят на Комисията Илин Димитров изрази становище, че бюджетът е много добре структуриран.

За първи път ще има въведени метрики, които да измерват ефективността на рекламата, подчерта той.
“Изпълнихме всичко, заложено в коалиционната програма, с изключение на възстановяването на мярката за 35 евро, по обясними причини. Законовата промяна не влезе тази седмица в дневния ред, въпреки че беше заложена като точка, поради процедурни хватки на опозицията”, отбеляза председателят на Комисията.

Бюджетът е направен в рамките на възможното, подчерта Георги Свиленски, представител на управляващата коалиция.

В дискусията се включиха представители на туристическия сектор, които изразиха конструктивни предложения, готовност за съдействие и поискаха повече средства, подкрепа и законодателни действия от страна на народните представители.

Сподели публикацията