Съдът отмени „запечатването“ на хотел Маринела
Съдът отмени „запечатването“ на хотел Маринела
Slide
Slide
Slide
Slide

Всички обекти в хотел Маринела работят без ограничения. Хотелът може да бъде резервиран, чрез глобалните и локални канали за резервиране на хотелско настаняване, както и чрез уебстраницата на Хотел Маринела София и директните телефони за резервации. В сила остават групови и корпоративни договорки за настаняване, както и договри за организиране на мероприятия.
С определение от 01.10.2018г., Административен съд – София град отмени наложената от НАП мярка „запечатване“ на хотел Маринела. Съгласно мотивите в определението на АССГ, изложените от органите на НАП мотиви за „запечатването“ на хотела са абстрактни и не представляват основания за предварителното изпълнение на ПАМ „запечатване на обекта“. Съдът посочва още, че от издадената от органите на НАП заповед не става ясно „…как несъхранявайки свидетелство за регистрация на ИАСУТД в обекта „търговецът е създал пречки пред контролните органи да извършват цялостна проверка за установяване и проследяване правилното и законосъобразно регистриране и отчитане на осъществените продажби за съответния период“, който период изобщо не е бил уточнен, допълнително се пояснява в акта на съда.
След постановяване на определението на съда, органите на НАП са задължени незабавно да премахнат всички съобщения за запечатване на обекта.

Благодарим на нашите партньори за разбирането и лоялността. Продължаваме да следваме високите стандарти на марката. Фокусът на всичко, което правим са нашите гости.

Сподели публикацията