Интервю с Даниела Стоева – собственик на Tandem Travel, зам.-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) и член на Изпълнителния борд на Европейския комитет на асоциациите на туристическите агенции (ЕКТАА)

– Здравейте, г-жо Стоева! Западноевропейските потребители стават по-взискателни на тема социална и екологична отговорност. Все по-често решаващо за избора на дестинация или туроператор стават политиките му за социална и екологична отговорност. Как България може не само да отговори на очакванията на своите гости от чужбина, но да даде решение за балансиране на въглеродния отпечатък?

– Именно по този повод се роди и една идея, която има за цел подобряване на имиджа на България като туристическа дестинация. По този проект работим от известно време, но е още в процес на развитие. Идеята е свързана с компенсирането на въглеродния отпечатък (Въглеродният отпечатък е количеството въглероден диоксид (СО2) и други газове, отделяни в резултат на човешката дейност, които водят до повишаване на температурата на земята и до дългосрочни негативни климатични промени), оставян при всяко едно туристическо пътуване в България. Тъй като ние сме дестинация достъпна за чуждестранните туристи на 99% по въздушен път, нашите туристи, за да дойдат в България оставят по-голям въглероден отпечатък. Ние искаме да им предложим един реален офсет на отпечатъка, а не имагинерно даряване на парична сума.

Ще предлагаме на туристите да дарят сума, която ще отиде директно в организация, която ефективно засажда дървета и обогатява горския фонд на страната ни.

Засега трудност се оказва измеримостта на отпечатъка и остойностяването му, но работим по въпроса и ще се радвам, ако до края на годината идеята вече стане реалност. Разбира се всеки туроператор може да калкулира в цената на пакетите си определената сума и така клиентите ще знаят, че са записали пътуване с мисия „да обогатим българската гора“.

– През последните години българските туроператори проявиха ли социална и екологична отговорност по други проекти?

– В политиките на АБТТА като основен приоритет е залeгнала темата за социалните и екологичните въздействия чрез спазване на критериите за устойчивост и подпомагане на бизнеса в създаването и управлението на тези политики на фирмено ниво. Това не e нещо ново или „модерно“ за асоциацията, бих казала, че ние сме пионери в това отношение, участвайки още през 2015 година като партньор в проекта Тravelife, който се разви като един успешен инструмент за обучение и въвеждане на системи за управление на устойчивост, както е и световно признат сертификат.

– Кои видове туризъм трябва да станат по-устойчиви?

– Устойчивият туризъм вече не е нишов продукт или пазар. Всички видове туризъм могат и трябва да станат по-устойчиви. Всички участници във веригата за създаване на стойност в туризма, включително туристическите агенти и туроператорите, трябва да играят важна роля в тази трансформация. Като посредници между туристите и туристическите предприятия туроператорите и туристическите агенти могат да влияят върху избора на потребителите, практиките на доставчиците и развитието на дестинациите.

Именно в това виждаме нашата роля и макар на фона на все повече набиращата скорост икономическа и енергийна криза, тези политики да звучат на моменти нереалистично, считаме, че не трябва да забавяме темповете, напротив те са от съществено значение за подобряване на заобикалящата ни среда, а може да се окажат и интрумент за преодоляване на кризата.

В момента АБТТА е отново партньор в нов проект, който е един вид продължение на Travelife и който осигурява финансиране на ММСП да надградят или да стартират процес на сертифициране по Travelife.
Разбира всичко това се случва под шапката на ЕКТТА в съвместно участие с останалите европейски страни. Насърчаваме нашите членове да се възползват от възможностите, предоставени от този проект, и да допринесат стъпка по стъпка за един по-устойчив туризъм. Като важен участник във веригата за създаване на стойност в туризма ние носим споделена отговорност за управлението на туризма по устойчив начин за настоящите и бъдещите поколения.

– Българските туроператори имат ли интерес към участието в процеса на въвеждане на политики на устойчивост?

-За съжаление отчитаме, че българските туроператори и туристически агенции проявяват най-слаб интерес в сравнение с бизнесите от останалите европейски страни.
Като негатив отчитаме и много слаба политика на държавно ниво по отношение на насърчаване на тези дейности. Може би това също допринася за сравнително слабия интерес от страна на бизнеса.

Забелязва се, че основен интерес към участието в процеса на въвеждане на политики на устойчивост имат основно туроператорите от сферата на входящия туризъм. Това е донякъде логично, тъй като западноевропейските потребители са вече взискателни на тема социална и екологична отговорност. Все по-често решаващо за избора на дестинация или туроператор стават политиките му за социална и екологична отговорност.

Интервюто взе Руслан Йорданов

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA