Slide
Slide

София. Румен Драганов бе удостоен от Академичния съвет на УниБИТ с почетно звание Професор хонорис кауза. Това стана на тържествената церемония, организирана в Деня на народните будители.

Той бе поздравен от зам.-министрите проф. Mариела Модева и Ирена Геориева, както и от бившия министър на туризма Николина Ангелкова. “Благодаря за добрите думи и уважението от моите колеги и приятели. Туризмът е любов!”, сподели експертът.

Румен Драганов завършва средното си образование в 7-мо СПУ – София през 1970 г., продължава обучението си и придобива ОКС магистър по специалност „Технология на машиностроенето“ в Техническия университет – София (1972-1981г.), а в последствие и ОКС магистър по специалност . „Мениджмънт и маркетинг в международния туризъм“ в УНСС – София (1993-1995 г.), съобщава Bulpedia.com. Тази година той празнува своята 70-годишнина.

Получава докторска степен в СУ „Св. Климент Охридски“. До края на 2021 г. заема академичната длъжност доцент в катедра Културно-историческо наследство и туризъм в УниБИТ.

Румен Драганов бе удостоен със “Златна роза” по случай 70-годишния си юбилей

Румен Драганов започва работа в туризма още като ученик на ТК Слънчев бряг като пиколо в хотел. Заема различни позиции в структурата на туризма. Впоследствие работи като директор дирекция във ВТО „Балкантурист“, главен изпълнителен директор на „Балкан Холидейз“ АД и президент на фирмите „Балкан Холидейз“ в Лондон, Ню Йорк, Рим, Берлин, Франкфурт/М, Виена, Цюрих, Копенхаген, Амстердам, Хелзинки, Стокхолм, Варшава, Братислава, Будапеща, Москва, Санкт Петербург, Каиро, Бейрут и Ел Кувейт. Бил е зам. министър по въпросите на туризма в Министерството на търговията и туризма и председател на Комитета по туризъм при Министерския съвет на Република България.

Доц. д-р инж. Румен Драганов преподава дисциплини свързани с организация, управление, нормативна и правна уредба в туризма в УниБИТ, Лесотехническия университет, Международното висше бизнес училище и Варненския свободен университет „Черноризец храбър“.

Той е член на Контролния съвет на Националния борд по туризъм, член на Управителния съвет на Фондацията за реформа в местното самоуправление, член на УС на Българската асоциация за алтернативен туризъм, член на УС на Българската федерация по колоездене, член на УС на Българския туристически съюз и изпълнителен секретар, първи ротационен председател на Конфедерацията на българската туристически бизнес.

Бил е два мандата председател на „Квартал Югоизточна Европа“ на Американското общество на туристическите агенции /ASTA/, член на Европейската спа асоциация /ESPA/ и член на съвета на директорите на Асоциацията за здравна превенция, Висбаден, Германия. В продължение на петнадесет години е бил председател на Съвета на настоятелите на Националната гимназия за древни езици и култура.

Доц. д-р инж. Румен Драганов има 48 научни публикации в научни издания в страната и чужбина, монография на тема „Хотелската политика в контекста на постмодерния туризъм“, учебно помагало и монография по „Управление на екосистемните услуги за сигурност в туризма“.

Многократно е награждаван с почетни грамоти от асоциациите в туризма, а през 2021 г. е удостоен със специалната Годишна награда на Министерството на туризма „За цялостен принос в развитието, популяризирането и създаването на историческа памет за туризма в Р. България“.

Понастоящем е директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии създаден с Постановление № 143 на МС от 13.07.2017.

Сподели публикацията