Снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

София. Министерският съвет одобри проекта на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия като основа за водене на преговори между двете държави.

Документът изразява стремежа на двете страни да засилят съществуващите приятелски отношения в областта на туризма. България и Грузия ще обменят информация и статистика, свързана с отрасъла, ще насърчават сътрудничеството между хотелиери, туроператори, както и други заинтересовани страни, ще обменят знания и добри практики по отношение на туризма, също така информация, свързана с мерките за подпомагане на съживяването на туристическия сектор в периода след пандемията, ще обменят рекламни материали и статистически данни.

Документът има за цел да подобри двустранните отношения в туризма въз основа на равнопоставеност и взаимна изгода.

Сподели публикацията