Slide
Slide

София. В Министерството на туризма се проведе спешна среща с представители на хотелиерите от к.к. Слънчев бряг, на която бяха запознати в детайли с проблемите по отчетността на програмата за бежанците от Украйна.

Елена Андонова и Силвана Павлова поставиха въпроса със забавянето на средствата за хотелиерите, както и с разминаванията между помощите, които мнозина собственици на места за настаняване са очаквали, спрямо по-малката сума, която са получили.
Министър Димитров увери представителите на хотелиерския бизнес, че държавата ще изпълни поетия ангажимент към хотелиерите, настанявали украински бежанци.

Той обясни, че от самото начало програмата е заложена с много проблеми и с методология, заради която отчетността е много трудна.

Забавянето и несъответствието в сумите се дължи на обективни фактори като липса на данни в някои от регистрите и системите, погрешно въведени данни,
грешна обработка.

Заместник-министър Ирена Георгиева, която от самото начало ръководи процеса по администриране на хуманитарната програма в помощ на бежанците от Украйна, разясни огромния обем от работа, който е извършен от Министерството на туризма, за да се проверяват и сравняват ръчно данните, подадени от хотелиери, МВР и по други канали, от една страна, и наличните в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), от друга.

„Целта ни е да бъдем достатъчно прецизни, макар и с цената на известно закъснение, защото обработката на данни, част от които липсващи, е процес, който изисква време. Това е изключително важно да се направи, за да не създаваме излишни проблеми именно на хотелиерите, когато стигнем до момента да се одитират европейските средства, с които се разплащат програмите.“, каза Ирена Георгиева

Министерството на туризма се ангажира да направи всичко възможно като организация, за да се изплащат суми на хотелиерите всяка седмица или поне няколко пъти в месеца.

В момента се изчистват безспорните суми и ще въведем регулярни плащания.

Всяка една спорна сума ще бъде проверена индивидуално и от комисия. “Ангажираме се да предоставим детайлен отговор защо плащането е в съответния размер, а при нужда, то ще бъде коригирано. Напълно съм категоричен, че държавата трябва да покаже, че е добър и надежден партньор!, каза Димитров.

В началото на ноември, в периода 1-10.11, когато се очаква плащанията да са приключили, ще могат да бъдат подавани жалби от всички, които смятат, че има разминаване в сумите, които очакват и които са получили по двете фази на хуманитарната програма.

На срещата беше подчертано още веднъж, че Министерството на туризма само администрира помощта, участва в обсъждането на мярката и очаква през следващата седмица на ниво Министерски съвет да бъде взето решение в какъв вид и докога помощта ще бъде продължена.

Министерството на туризма настоява за удължаване на мярката и прилагането й в подходящ вариант, защото разбира колко е важно нейното значение за туристическия сектор и за работещите в него, но и ще се съобрази с решението на Министерския съвет и наличните средства в бюджета.

Сподели публикацията