Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg

София. Стартира кандидатстването по Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с РМС 317 от 20.05.2022 г., за първия отчетен период от 01.06. – 30.06.2022 г.

Програмата цели предоставянето на хуманитарно подпомагане за подслон и храна на получилите временна закрила в Република България лица от Украйна, разселени след 24 февруари 2022 г.

Помощта се предоставя за лице, което е регистрирано и има издадена „регистрационна карта на чужденец“, на когото е предоставена временна закрила – за периода от 01.06.2022 г. до 31.08.2022 г. включително.

Програмата се администрира от Министерството на туризма, като се финансира от инструменти на Европейския съюз.

За целите на изпълнение на Програмата периодите за кандидатстване се разделят, като следва:

  1. За първи отчетен период обхващащ времето от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.07.2022 г. до 16:30 часа на 05.07.2022 г.
  2. За втори отчетен период обхващащ времето от 01.07.2022г. до 31.07.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.08.2022 г. до 16:30 часа на 05.08.2022 г.
  3. За трети отчетен период обхващащ времето от 01.08.2022г. до 31.08.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.09.2022 г. до 16:30 часа на 05.09.2022 г.

Линк към отворената Програма за кандидатстване – https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/ddda9499-4a0d-470b-b96b-cb0e5dec9713

Сподели публикацията


Официален туристически портал на България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA