София. Министърът на туризма Стела Балтова проведе поредна среща с представители на туроператорите относно указанията за кандидатстване и правилата за получаване на държавна помощ за отменени пътувания вследствие на COVID-19, съобщиха от туристическото ведомство. На разговора присъстваха Обединение „Бъдеще за туризма“, Българска асоциация “Изходящ туризъм”, Сдружение „Туризъм“, АБТТА, както и експерти от Министерски съвет, министерствата на туризма и на финансите.

Обсъдени бяха в детайли всички спорни въпроси, възникнали след решението на Министерския съвет за реализация на втора фаза за държавната помощ от 51 млн. лева. „Волята на държавата е тези средства да бъдат дадени на фирмите и да бъдат върнати на гражданите, като се гарантира максимална прозрачност“, заяви министър Балтова. Бяха обсъдени различни хипотези и начините туроператорите да получат средства за понесените щети. Експертите разясниха, че дискусията е по документ, който е създаден още през април и дава необходимата законова рамка.

С оглед улесняване на кандидатите за целевата безвъзмездна държавна помощ, министерството на туризма се ангажира да проведе онлайн разяснения за туроператорите, така че фирмите да са напълно наясно с начините за попълване на декларациите и информацията, която е необходимо да предоставят.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията