Slide
Slide
Slide
Slide

Днес ви срещаме с Бойко Манев, който е Мениджър Човешки Ресурси в Самекс ЕООД – франчайзии на KFC, DD I NORDSEE в България, експерт в областта на човешките ресурси с над 20 години опит в областта на туризма и хотелиерството. Бойко е също и Chief People Officer в хотелите на Радина Груп – хотел ТУИ БЛУ Невис, к.к. Слънчев Бряг, хотел Аква Невис, к.к. Слънчев Бряг, хотел Одесос, к.к. Златни Пясъци и хотел Радина‘с Уей в Боровец. Познат е също и с книгата си „Щом аз мога и ти можеш“, на издателство Сиела, която излезе през 2015 г. Книгата придоби популярност поради това, че е първата книга в стил приложна психология, книга за успеха, написана от българин.

– Пред какви предизвикателства сте изправен при управлението на човешкия капитал във верига с дългогодишна история и традиции?
– На този въпрос бих отговорил по един начин преди три месеца (преди началото на пандемията COVID-19), когато бих говорил за експанзия, кариерно развитие и налагането на успешни модели от други пазари. KFC в България, и в частност Самекс ЕООД, като франчайзии на бранда е компания с над 25 години успешно присъствие в България и за всичките тези години нашето желание винаги е било да достигаме до максимален брой клиенти и фенове на тайната рецепта…
Ние сме в графата „голям работодател“ в България и като такъв имаме освен бизнес интерес в налагането на бранда в страната, така и морален, защото зад това, което всеки наш клиент вижда като продукт стоят стотици хора от там и техните семейства. Сега действителността е такава, че трябва съобразявайки се с обстановката да говорим за запазване на максимален брой работни места, от там и на дохода на всеки един от тях.
Пандемията дойде неочаквано за всички и със сигурност ще остави следа в следващите няколко години в плановете на много бизнеси. Вярвам, че много по-важно е какво си направил по време на временното затруднение и как ще излезеш и с какъв имидж след това.
Ние в КFC сме сред тези, които направиха всичко възможно да се запазят максимален брой служители с активни трудови договори, защото всеки служител е важен – от този, който прекарва часове наред в кухнята и готви пиле, до тези, които ръководят нашите обекти и ресторанти. Това ни помага в момента да имаме възможност и готовност по-бързо да рестартираме нашите обекти и да се върнем на пазара.

– Кои са най-важните качества и умения, които трябва да притежава успешния KFC служител?
– Всеки служител следва да бъде разглеждан с индивидуален подход на база неговите качества и умения. Всеки човек може да бъде разглеждан като кандидат за работа при нас, но не във всеки момент от неговото развитие и не за всяка позиция. Нашият бизнес е такъв, че хората които кандидатстват са или в началото на тяхната кариера или такива, които търсят временно решение и са на кръстопът (в личен и/или професионален план). Това прави нашата работа при подбора още по-отговорна, защото одобрявайки даден кандидат да стане наш служител ние играем важна роля от неговото бъдещо развитие и респективно избора на последваща стъпка/позиция.
Средната продължителност на времева заетост при нас на служителите в KFC е около 1 до 2 години на позиция. Радвам се да кажа, че имаме и служители с над 10 години опит в компанията, като разбира се те са вече на позиция Мениджър Ресторант или най-малкото ниво Супервайзер.
Ние не сме за всеки кандидат, както и всеки кандидат не е за нас. Причините и мотивите поради които един кандидат е решил да кандидаства при нас в общият случай са тези, които влияят в избора ни на решение кой да започне работа при нас.
Ние имаме изградена програма за обучение, през която всеки служител следва да премине за да изпълнява дадена позиция и по този начин ние гарантираме, че се спазва зададеният висок стандарт за доставяне на качествен продукт и услуга. Това означава, че кръга от качества и умения е много широк и бих могъл да ги обединя в две неща – желание и сръчност/бързина.
Желанието е задължително за извършване на всяка задача от там и работа. Ако няма ясно изразено желание, което може да се дължи на различни причини, то няма как да се постигне търсеният резултат.
В по-голямата си част работният процес повтаря определени стъпки, които са с повтаряем цикъл на изпълнение. Това налага необходимостта от бързина и сръчност – по този начин успешният служител ще извършва услугата с високо качество.
И не напоследно място важен е обещанието към нашите служители, което гласи: „Бъди себе си! Остави следа! Забавлявай се!“

– Какви възможности за развитие предоставя компанията на своите служители?
– Бих могъл да разделя условно възможностите за развитие в две посоки – едната е вътрефирмено, а именно развитие по кариерната стълбица на KFC (например от касиер или работник кухня до мениджър ресторант или позиция в звено Администрация – например регионален мениджър), а другата посока е развитие след и извън компанията.
Относно вътрефирменото развитие бих могъл да дам за пример, че всички позиции на мениджър ресторант във всичките ни ресторанти на KFC се заемат от служители, които са започнали на по-ниски позиции и са извървяли своят кариерен и житейски път за да достигнат до управлението на KFC ресторант. Наред с това, голяма част от служителите в звено Администрация, включително в отдел Маркетинг и Реклама, Човешки Ресурси и Счетоводство са започнали своят път от входящи позиции в ресторант (касиер/работник кухня).
Другата посока на кариерно развитие, разбира се си остава развитието на всеки един служител след неговото напускане на нашата компания. Горди сме, че имаме голям брой успешни мениджъри на топ ръководно ниво, в български и международни компании, които са преминали през структурите на Самекс ЕООД. Вярваме, че всеки един от тях е взел нещо от нашата компания, било то изграждане на трудови навици, допир до международна фирмена култура или нещо друго. За нас това е висока оценка и мога смело да заявя, че нашата компания е добра школа по изграждането на добри и успешни ролеви модели.

– Как HR лидерите подпомагат бизнеса при управлението на кризи?

– Отговорността на всеки един успешен HR лидер се състои в умението успешно да балансира между интересите на служителите от една страна, и запазването на добрите финансови резултати от друга (интереса на инвеститора). Това умение изисква много бързо и адекватно решение във всеки един момент, а по време на криза е още по-важно това да става с максимална степен на прецизност.
Бизнесът не може без хора, така както хората не могат без него. Спазването на това правило е в основата на правилното управление на човешките ресурси.
Всеки служител има своята полезност и добавена стойност в дадена компания, но за съжаление не във всеки момент от неговото развитие. Много е важно да се „разпознаят“ тези служители, които вече нямат тази отдаденост в процеса и постигането на общите цели. В същото време компанията задължително следва да отговоря на няколко условия и то във всеки един момент – коректност, прозрачност и информираност. Когато тези условия не са налице се създават предпоставки за разминаване…
Ние в KFC, като част от голямото семейство на Yum!, спазваме всеки един от тези принципи и това е причината да бъдем избирани като работодател от тези, които оценяват тези дадености.
Знам, че може да прозвучи тривиално, но трудовият договор е договор между две страни – едната (служителите) предоставят услуга, а другата (работодателя) заплаща за тази услуга. HR лидера е този, които трябва да съблюдава до колко този договор се изпълнява коректно. Когато се наруши пропорцията следва да се вземат необходимите действия.

– Как реагира вашата компания в ситуацията на COVID-19 спрямо своите служители, клиентите и обществото?
– С оглед на факта, че тази ситуация с обявяването на пандемия през м. Март изненада всички бизнеси, вярвам, че няма компания, която да е действала „като по учебник“ и от там да е направила всичко, което е могло да се направи.
Това, което ние направихме за нашите служители, наред с подсигуряване на всяко работно място с необходимите маски и защитни средства, спазвайки противоепидемичните изисквания, предоставихме бонус за всеки служител, който е бил „на първа линия“ и работеше тогава, когато милиони бяха по домовете. С оглед на създалата се извънредна ситуация, ние бързо се организирахме и успяхмe в много кратък срок да създадем процес по предоставянето на доставки по домовете, за тези, които не трябваше да напускат техните домове.
Искам да изкажа своята благодарност към всеки един от колегите, които в тези дни и седмици с висока степен на риск, включително и за собственото си здраве беше на работното си място. Мога да кажа, че ние имахме няколко ресторанта, които недостигаха търсените финансови резултати в този момент, но ние направихме необходимото те да останат да работят, за да можем да достигаме като продукт до максимален брой хора в този труден за всички ни момент.
Подкрепихме и българските медици от ЦМП „Бърза помощ“ с KFC меню, които доставяхме в рамките на няколко седмици по два пъти седмично.

– Очаквате ли да се промени пазарът на труда в резултат от кризата с COVID-19 и какви ще са най-големите трудности, с които ще трябва да се справят работодателите в бъдеще?
– Всяка криза, която възниква нарушава създаденият ред и това изисква взимането на бързи решения, които да минимализират негативният й ефект. За да говорим за ясно изразена промяна на пазарът на труда ще ни трябва по-голям период от време за да се направят правилните оценки от въздействието на COVID-19.
Това, което мога да потвърдя със сигурност е, че много хора, които имаха възможност да работят от вкъщи в този период, ще търсят и за напред тази форма на заетост и е възможно да вземат решения за тяхното развитие съобразно тази „придобивка“. В този смисъл, тези компании, които предлагат такава възможност може да се каже, че ще спечелят (поне в краткосрочен план).
Аз лично съм сред онези представители, които са привърженици на реалният/живият контакт и в този смисъл съм „за“ възстановяване на предишният режим на работа, в неговата цялост. Запазването на социалната система изисква поддържане на определена форма на контакт, която „домашният офис“ няма как да предостави.
COVD-19 e медицински феномен и като такъв не бих могъл да кажа, че има или ще има по-устойчиво значение за развитието на пазара на труда в бъдеще. Факт е, че пандемията се отрази на всички – на някои пряко (оставяйки ги без работа) и на други частично (тези, при които имаше намаляване на възнагражденията или ревизиране на финансовите условия). Очаквам с времето нещата да се нормализират и хората да се върнат към старите си навици, пък било то и в една „нова нормалност“, както е модерно да се определя периода след пандемията.
Относно предизвикателствата, пред които ще се изправят работодателите в бъдеще – според мен кризата, през която преминахме всички ще ни направи по-предпазливи във взимането на решения и в известна степен по-организирани. Работодателите ще са по-умерени в изготвянето на планове за експанзия и развитие, както и ще се повиши контрола по разходите свързани с пътуванията/командировките, поради по-високите разходи, които новата нормалност ще налага…

Интервюто взе Габриела Тодорова

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията