Slide
Slide

На свое заседание на 10.09.2018 г. в изпълнение на Заповед № 1014/05.09.2018 г. на кмета на Община град Добрич Консултативната комисия за номиниране на носителя на Национална литературна награда „Дора Габе“ – 2018 гласува и избра да предложи кандидатурата на Камелия Кондова. За носител на Отличието за принос в изследването и популяризирането на творчеството на Дора Габе е предложен Драгни Драгнев.
Тази година сред номинираните за наградата бе и Магдалена Борисова, а за отличието – и Рада Въртунинска.
1. Национална литературна награда „Дора Габе“ (НЛН) е учредена от Общински съвет град Добрич с Решение № 45-24/25.06.2002 година по повод 115-годишнината от рождението на Дора Габе.
2. НЛН „Дора Габе“ се присъжда на 5 (пет) години на тържествена церемония по време на Националните литературни празници „Дора Габе“ на автор за значителни художествени постижения в духа на посланията на Дора Габе и принос в националната литература.
3. Национална литературна награда „Дора Габе“ може да бъде съпътствана от следните отличия:
3.1. За принос в научното изследване и популяризиране на творчеството на Дора Габе;
3.2. За принос в превода на художествени произведения.
4. Материален израз на НЛН „Дора Габе“ са: почетен знак, грамота и парична сума от 2 000 (две хиляди) лева, а за отличията: почетен знак, грамота и парична сума от 1 500 (хиляда и петстотин) лева, които Общински съвет на град Добрич актуализира в годината на връчване на наградата и отличията.

Сподели публикацията